Informa

07-10/7/2021

S.E.C.C

District 7, HCMC, Vietnam

 

 

SỰ KIỆN

ĐỂ TẠO RA THÊM NHIỀU CẦU NỐI CHO CÁC CÔNG TY TRƯNG BÀY VÀ CÁC KHÁCH THAM QUAN, MTA VIETNAM 2020 HÂN HẠNH MANG ĐẾN MỘT LOẠT CÁC SỰ KIỆN BÊN LỀ HẤP DẪN ĐỂ ĐẨY MẠNH KẾT NỐI GIỮA DOANH NGHIỆP VÀ NGƯỜI MUA TẠO NHẰM THÚC ĐẨY NHIỀU CƠ HỘI HỢP TÁC MỚI, CŨNG NHƯ TẠO RA MỘT NỀN TẢNG KIẾN THỨC VỀ NGÀNH CƠ KHÍ CHO CỘNG ĐỒNG .

MTA VIETNAM 2020 - HỘI THẢO TRƯỚC TRIỄN LÃM

 

 

  •  

MTA VIETNAM 2020 KẾT NỐI DOANH NGHIỆP

MTA VIETNAM 2020 HỘI THẢO QUỐC TẾ

MTA VIETNAM 2020 TECH TALK

MTA VIETNAM 2020 CHƯƠNG TRÌNH THAM QUAN ĐẶC BIỆT