MTA Vietnam is part of the Informa Markets Division of Informa PLC

This site is operated by a business or businesses owned by Informa PLC and all copyright resides with them. Informa PLC’s registered office is 5 Howick Place, London SW1P 1WG. Registered in England and Wales. Number 8860726

Tags: #MTAVietnamEvents

Đăng Ký Bản Tin

  captcha
  ĐẶT GIAN HÀNG
  ĐĂNG KÝ NGAY
  Facebook stream
  Comments Box SVG iconsUsed for the like, share, comment, and reaction icons
  7 hours ago
  MTA VIETNAM

  Chương Trình Kết Nối Doanh Nghiệp Đã Chính Thức Khép Lại!
  [English below]
  Chương trình kết nối doanh nghiệp MTA Vietnam 2021 x JETRO Online Business Matching diễn ra sáng hôm nay đã kết thúc với sự hợp tác và hỗ trợ của các doanh nghiệp. Chúng tôi xin gửi lời cảm ơn đến các khách mời đã dành thời gian để tham gia chương trình và cảm ơn JETRO đã tin tưởng lựa chọn MTA Vietnam để hợp tác cho chương trình lần này. Hy vọng rằng thời gian tới chúng ta sẽ tiếp tục mang đến những nội dung giá trị khác cho các doanh nghiệp Việt Nam.
  Một lần nữa chúng tôi xin trân trọng cảm ơn và hẹn gặp lại các bạn trong các chương trình lần sau!
  ----------
  Online Business Matching Program is Officially Closed!

  MTA Vietnam 2021 x JETRO Online Business Matching took place this morning already ended with the cooperation and support of businesses. We would like to thank the guests who took the time to participate in the program today and thank JETRO for trusting and choosing MTA Vietnam to cooperate for this program and hope that in the near future we will continue to bring other valuable content to Vietnamese businesses.
  Once again, we sincerely thank you and see you in the next programs!

  #MTAVietnam2021xJETROOnlineBusinessMatching #MTAVietnam2021 #JETRO #OnlineBusinessMatching #Vietnam #Japan #ManufacturingSourcing
  ...

  Chương Trình Kết Nối Doanh Nghiệp Đã Chính Thức Khép Lại!
[English below]
Chương trình kết nối doanh nghiệp MTA Vietnam 2021 x JETRO Online Business Matching diễn ra sáng hôm nay đã kết thúc với sự hợp tác và hỗ trợ của các doanh nghiệp. Chúng tôi xin gửi lời cảm ơn đến các khách mời đã dành thời gian để tham gia chương trình và cảm ơn JETRO đã tin tưởng lựa chọn MTA Vietnam để hợp tác cho chương trình lần này. Hy vọng rằng thời gian tới chúng ta sẽ tiếp tục mang đến những nội dung giá trị khác cho các doanh nghiệp Việt Nam.
Một lần nữa chúng tôi xin trân trọng cảm ơn và hẹn gặp lại các bạn trong các chương trình lần sau!
----------
Online Business Matching Program is Officially Closed!

MTA Vietnam 2021 x JETRO Online Business Matching took place this morning already ended with the cooperation and support of businesses. We would like to thank the guests who took the time to participate in the program today and thank JETRO for trusting and choosing MTA Vietnam to cooperate for this program and hope that in the near future we will continue to bring other valuable content to Vietnamese businesses.
Once again, we sincerely thank you and see you in the next programs!

#MTAVietnam2021xJETROOnlineBusinessMatching #MTAVietnam2021 #JETRO #OnlineBusinessMatching #Vietnam #Japan #ManufacturingSourcing
  1 day ago
  MTA VIETNAM

  MTA Vietnam 2021 x JETRO Online Business Matching Đang Diễn Ra!
  [English below]
  Sáng nay, hàng chục cuộc họp giữa các doanh nghiệp Việt Nam và Nhật Bản sẽ diễn ra trên nền tảng ZOOM trong khuôn khổ chương trình kết nối doanh nghiệp trực tuyến, được đồng tổ chức bởi MTA Vietnam 2021 và JETRO. Chúng tôi mong muốn được tạo ra cầu nối giao thương, phát triển mối quan hệ bền chặt cũng như duy trì mối quan hệ tốt đẹp từ bấy lâu nay của hai quốc gia. Hãy cùng chúng tôi chúc mừng cho chương trình sẽ được diễn ra suôn sẻ và thành công!

  🗒 Chi tiết chương trình: bit.ly/3tBxOqx
  ----------//
  MTA Vietnam 2021 x JETRO Online Business Matching Is Happening!

  This morning, dozens of meetings between Vietnamese and Japanese businesses is taking place on the ZOOM platform within the framework of the online business matching program, co-organized by MTA Vietnam 2021 and JETRO. We look forward to creating a trade bridge, developing a strong partnership as well as maintaining the longstanding good relationship of the two countries. Join us in congratulating the program on a great success!

  🗒 More detail of the program: bit.ly/3tBxOqx

  #MTAVietnam2021xJETROOnlineBusinessMatching #MTAVietnam2021 #JETRO #OnlineBusinessMatching #Vietnam #Japan #ManufacturingSourcing
  ...

  MTA Vietnam 2021 x JETRO Online Business Matching Đang Diễn Ra!
[English below]
Sáng nay, hàng chục cuộc họp giữa các doanh nghiệp Việt Nam và Nhật Bản sẽ diễn ra trên nền tảng ZOOM trong khuôn khổ chương trình kết nối doanh nghiệp trực tuyến, được đồng tổ chức bởi MTA Vietnam 2021 và JETRO. Chúng tôi mong muốn được tạo ra cầu nối giao thương, phát triển mối quan hệ bền chặt cũng như duy trì mối quan hệ tốt đẹp từ bấy lâu nay của hai quốc gia. Hãy cùng chúng tôi chúc mừng cho chương trình sẽ được diễn ra suôn sẻ và thành công!

🗒 Chi tiết chương trình: bit.ly/3tBxOqx
----------//
MTA Vietnam 2021 x JETRO Online Business Matching Is Happening!

This morning, dozens of meetings between Vietnamese and Japanese businesses is taking place on the ZOOM platform within the framework of the online business matching program, co-organized by MTA Vietnam 2021 and JETRO. We look forward to creating a trade bridge, developing a strong partnership as well as maintaining the longstanding good relationship of the two countries. Join us in congratulating the program on a great success!

🗒 More detail of the program: bit.ly/3tBxOqx 

#MTAVietnam2021xJETROOnlineBusinessMatching #MTAVietnam2021 #JETRO #OnlineBusinessMatching #Vietnam #Japan #ManufacturingSourcing
  2 days ago
  MTA VIETNAM

  Cơ Hội Cuối Cùng Để ĐĂNG KÝ Tham Gia Chương Trình Kết Nối Doanh Nghiệp!
  [English below]
  Chỉ còn một ngày nữa thôi là MTA Vietnam 2021 x JETRO Online Business Matching sẽ chính thức được diễn ra. Nếu như bạn đang quan tâm đến nhà cung cấp và các sản phẩm chất lượng dành cho ngành sản xuất, cơ khí và chế tạo đến từ Nhật Bản thì đây là một cơ hội mà bạn sẽ không thể bỏ qua, ĐĂNG KÝ THAM GIA NGAY! Chương trình sẽ diễn ra vào lúc 10:00-12:00 ngày 15/10/2021.

  👉👉👉 HÃY NHANH TAY ĐĂNG KÝ THAM DỰ: bit.ly/3C7hSQ8
  📍 Danh sách các nhà cung ứng: bit.ly/3ml8Mci
  🗒 Chi tiết chương trình: bit.ly/3tBxOqx
  ----------
  Your Last Chance To Join The Online Business Matching!

  Just one day left till MTA Vietnam 2021 x JETRO Online Business Matching. If you are looking for suppliers and quality products from Japan serving engineering and manufacturing, this is not to be missed, REGISTER NOW! The program is taking place from 10:00-12:00 on 15/10/2021.

  👉👉👉 REGISTER HERE: bit.ly/3C7hSQ8
  📍 List of supplying companies: bit.ly/3ml8Mci
  🗒 More detail of the program: bit.ly/3tBxOqx

  #MTAVietnam2021xJETROOnlineBusinessMatching #MTAVietnam2021 #JETRO #OnlineBusinessMatching #Vietnam #Japan #ManufacturingSourcing
  ...

  Cơ Hội Cuối Cùng Để ĐĂNG KÝ Tham Gia Chương Trình Kết Nối Doanh Nghiệp!
[English below]
Chỉ còn một ngày nữa thôi là MTA Vietnam 2021 x JETRO Online Business Matching sẽ chính thức được diễn ra. Nếu như bạn đang quan tâm đến nhà cung cấp và các sản phẩm chất lượng dành cho ngành sản xuất, cơ khí và chế tạo đến từ Nhật Bản thì đây là một cơ hội mà bạn sẽ không thể bỏ qua, ĐĂNG KÝ THAM GIA NGAY! Chương trình sẽ diễn ra vào lúc 10:00-12:00 ngày 15/10/2021.

👉👉👉 HÃY NHANH TAY ĐĂNG KÝ THAM DỰ: bit.ly/3C7hSQ8
📍 Danh sách các nhà cung ứng: bit.ly/3ml8Mci
🗒 Chi tiết chương trình: bit.ly/3tBxOqx
----------
Your Last Chance To Join The Online Business Matching!

Just one day left till MTA Vietnam 2021 x JETRO Online Business Matching. If you are looking for suppliers and quality products from Japan serving engineering and manufacturing, this is not to be missed, REGISTER NOW! The program is taking place from 10:00-12:00 on 15/10/2021.

👉👉👉 REGISTER HERE: bit.ly/3C7hSQ8 
📍 List of supplying companies: bit.ly/3ml8Mci
🗒 More detail of the program: bit.ly/3tBxOqx 

#MTAVietnam2021xJETROOnlineBusinessMatching #MTAVietnam2021 #JETRO #OnlineBusinessMatching #Vietnam #Japan #ManufacturingSourcing
  4 days ago
  MTA VIETNAM

  Các Doanh Nghiệp Việt Nam Đã Tìm Được Nhà Cung Ứng Phù Hợp Đến Từ Nhật Bản!
  [English below]
  MTA Vietnam 2021 x JETRO Online Business Matching được tổ chức với mục đích tạo cơ hội để doanh nghiệp được gặp gỡ và trao đổi với các nhà cung cấp uy tín hàng đầu hoạt động trong lĩnh vực sản xuất và chế tạo đến từ Nhật Bản và tính tới thời điểm hiện tại, rất nhiều doanh nghiệp Việt Nam đã tìm được nhà cung ứng phù hợp. Chương trình sẽ được diễn ra vào ngày 15/10/2021 từ 10:00-12:00, nếu như bạn đang quan tâm đến nhà cung cấp và các sản phẩm chất lượng đến từ Nhật Bản, hãy ĐĂNG KÝ THAM GIA NGAY để không bỏ lỡ cơ hội bất kì cơ hội hợp tác và tìm được sản phẩm phù hợp tại chương trình lần này!

  👉👉👉 HÃY NHANH TAY ĐĂNG KÝ THAM DỰ: bit.ly/3C7hSQ8
  📍 Danh sách các nhà cung ứng: bit.ly/3ml8Mci
  🗒 Chi tiết chương trình: bit.ly/3tBxOqx
  ----------
  Vietnamese Companies Have Found Their Suitable Suppliers From Japan!

  MTA Vietnam 2021 x JETRO Online Business Matching is organized with the aim of creating opportunities for businesses to meet and exchange with leading reputable suppliers operating in the field of manufacturing from Japan and until now, many Vietnamese companies have found their own suitable suppliers. The program will be held on 15/10/2021 from 10:00-12:00, if you are looking for new partnership opportunities with quality Japanese suppliers and products, this program will certainly not let you down. REGISTER NOW to not miss any cooperation opportunities and find suitable products at the program!

  👉👉👉 GET READY AND REGISTER HERE: bit.ly/3C7hSQ8
  📍 List of supplying companies: bit.ly/3ml8Mci
  🗒 More detail of the program: bit.ly/3tBxOqx

  #MTAVietnam2021xJETROOnlineBusinessMatching #MTAVietnam2021 #JETRO #OnlineBusinessMatching #Vietnam #Japan #ManufacturingSourcing
  ...

  Các Doanh Nghiệp Việt Nam Đã Tìm Được Nhà Cung Ứng Phù Hợp Đến Từ Nhật Bản!
[English below]
MTA Vietnam 2021 x JETRO Online Business Matching được tổ chức với mục đích tạo cơ hội để doanh nghiệp được gặp gỡ và trao đổi với các nhà cung cấp uy tín hàng đầu hoạt động trong lĩnh vực sản xuất và chế tạo đến từ Nhật Bản và tính tới thời điểm hiện tại, rất nhiều doanh nghiệp Việt Nam đã tìm được nhà cung ứng phù hợp. Chương trình sẽ được diễn ra vào ngày 15/10/2021 từ 10:00-12:00, nếu như bạn đang quan tâm đến nhà cung cấp và các sản phẩm chất lượng đến từ Nhật Bản, hãy ĐĂNG KÝ THAM GIA NGAY để không bỏ lỡ cơ hội bất kì cơ hội hợp tác và tìm được sản phẩm phù hợp tại chương trình lần này!

👉👉👉 HÃY NHANH TAY ĐĂNG KÝ THAM DỰ: bit.ly/3C7hSQ8
📍 Danh sách các nhà cung ứng: bit.ly/3ml8Mci
🗒 Chi tiết chương trình: bit.ly/3tBxOqx
----------
Vietnamese Companies Have Found Their Suitable Suppliers From Japan!

MTA Vietnam 2021 x JETRO Online Business Matching is organized with the aim of creating opportunities for businesses to meet and exchange with leading reputable suppliers operating in the field of manufacturing from Japan and until now, many Vietnamese companies have found their own suitable suppliers. The program will be held on 15/10/2021 from 10:00-12:00, if you are looking for new partnership opportunities with quality Japanese suppliers and products, this program will certainly not let you down. REGISTER NOW to not miss any cooperation opportunities and find suitable products at the program!

👉👉👉 GET READY AND REGISTER HERE: bit.ly/3C7hSQ8 
📍 List of supplying companies: bit.ly/3ml8Mci
🗒 More detail of the program: bit.ly/3tBxOqx 

#MTAVietnam2021xJETROOnlineBusinessMatching #MTAVietnam2021 #JETRO #OnlineBusinessMatching #Vietnam #Japan #ManufacturingSourcing
  1 week ago
  MTA VIETNAM

  WASHIN Và Sản Phẩm Lá Dập Nóng Đặc Trưng
  [English below]
  Bắt đầu hoạt động từ năm 1924, với hơn 80 năm hoạt động WASHIN CHEMICAL INDUSTRY có rất nhiều sản phẩm như vật liệu sơn, chất phủ đặc biệt và màng phủ tiên tiến… Đặc biệt hơn đến với chương trình lần này WASHIN CHEMICAL INDUSTRY muốn được giới thiệu đến các công ty Việt Nam về sản phẩm chủ lực gần đây là LÁ MỎNG DẬP NÓNG. Hy vọng đây sẽ là một sự lựa chọn thích hợp cho các doanh nghiệp Việt Nam, đang quan tâm đến lá mỏng dập nóng, chắc chắn rằng bạn sẽ không thể bỏ qua WASHIN CHEMICAL INDUSTRY tại chương trình MTA Vietnam 2021 x JETRO Online Business Matching lần này.
  Hãy NHANH TAY ĐĂNG KÝ với chúng tôi để được KẾT NỐI cùng WASHIN CHEMICAL INDUSTRY!

  👉👉👉 ĐĂNG KÝ THAM DỰ tại đây: bit.ly/3C7hSQ8
  📍 Danh sách các nhà cung ứng: bit.ly/3ml8Mci
  🗒 Chi tiết chương trình: bit.ly/3tBxOqx
  -------------------//
  WASHIN And The Special Featuring Of Hot Stamping Foil

  Starting operation in 1924, with more than 80 years of operation, WASHIN CHEMICAL INDUSTRY has a wide range of products such as special paint, coating materials and advanced coating film. Especially coming to this program WASHIN CHEMICAL INDUSTRY wants to introduce to Vietnamese companies about its recent highlighted product HOT STAMPING FOIL. Hopefully this will be an appropriate choice for Vietnamese businesses who are interested in hot stamping foil, surely you don’t want to ignore WASHIN CHEMICAL INDUSTRY at MTA Vietnam 2021 x JETRO Online Business Matching.

  HURRY UP to REGISTER and take a chance to have MORE DISCUSSION with WASHIN CHEMICAL INDUSTRY!

  👉👉👉 REGISTER HERE: bit.ly/3C7hSQ8
  📍 List of supplying companies: bit.ly/3ml8Mci
  🗒 More detail of the program: bit.ly/3tBxOqx

  #MTAVietnam2021xJETROOnlineBusinessMatching #MTAVietnam2021 #JETRO #OnlineBusinessMatching #Vietnam #Japan #ManufacturingSourcing
  ...

  WASHIN Và Sản Phẩm Lá Dập Nóng Đặc Trưng
[English below]
Bắt đầu hoạt động từ năm 1924, với hơn 80 năm hoạt động WASHIN CHEMICAL INDUSTRY có rất nhiều sản phẩm như vật liệu sơn, chất phủ đặc biệt và màng phủ tiên tiến… Đặc biệt hơn đến với chương trình lần này WASHIN CHEMICAL INDUSTRY muốn được giới thiệu đến các công ty Việt Nam về sản phẩm chủ lực gần đây là LÁ MỎNG DẬP NÓNG. Hy vọng đây sẽ là một sự lựa chọn thích hợp cho các doanh nghiệp Việt Nam, đang quan tâm đến lá mỏng dập nóng, chắc chắn rằng bạn sẽ không thể bỏ qua WASHIN CHEMICAL INDUSTRY tại chương trình MTA Vietnam 2021 x JETRO Online Business Matching lần này.
Hãy NHANH TAY ĐĂNG KÝ với chúng tôi để được KẾT NỐI cùng WASHIN CHEMICAL INDUSTRY!

👉👉👉 ĐĂNG KÝ THAM DỰ tại đây: bit.ly/3C7hSQ8
📍 Danh sách các nhà cung ứng: bit.ly/3ml8Mci
🗒 Chi tiết chương trình: bit.ly/3tBxOqx
-------------------//
WASHIN And The Special Featuring Of Hot Stamping Foil

Starting operation in 1924, with more than 80 years of operation, WASHIN CHEMICAL INDUSTRY has a wide range of products such as special paint, coating materials and advanced coating film. Especially coming to this program WASHIN CHEMICAL INDUSTRY wants to introduce to Vietnamese companies about its recent highlighted product HOT STAMPING FOIL. Hopefully this will be an appropriate choice for Vietnamese businesses who are interested in hot stamping foil, surely you don’t want to ignore WASHIN CHEMICAL INDUSTRY at MTA Vietnam 2021 x JETRO Online Business Matching.

HURRY UP to REGISTER and take a chance to have MORE DISCUSSION with WASHIN CHEMICAL INDUSTRY!

👉👉👉 REGISTER HERE: bit.ly/3C7hSQ8 
📍 List of supplying companies: bit.ly/3ml8Mci
🗒 More detail of the program: bit.ly/3tBxOqx 

#MTAVietnam2021xJETROOnlineBusinessMatching #MTAVietnam2021 #JETRO #OnlineBusinessMatching #Vietnam #Japan #ManufacturingSourcing
  2 weeks ago
  MTA VIETNAM

  Chỉ Còn 5 Ngày Để Đăng Ký Tham Gia Chương Trình Kết Nối Doanh Nghiệp!
  [English below]
  Để chương trình được diễn ra hiệu quả và chất lượng chúng tôi đã và đang làm việc rất sát sao với các đơn vị sản xuất tại Việt Nam có nhu cầu trong việc tìm kiếm nhà cung cấp và sản phẩm chất lượng đến từ Nhật Bản. Thông qua trao đổi chúng tôi hiểu được chính xác nhu cầu của doanh nghiệp từ đó chúng tôi có cơ sở để lựa chọn nhà cung cấp Nhật Bản phù hợp với nhu cầu của doanh nghiệp tại chương trình lần này. Nếu bạn là nhà sản xuất, đơn vị phân phối, đại lý tại Việt Nam đang quan tâm đến nhà cung cấp uy tín đến từ Nhật Bản, hãy NHANH TAY đăng ký và tham gia chương trình MTA Vietnam 2021 x JETRO Online Business Matching sẽ diễn ra vào ngày 15/10/2021 từ 10:00-12:00, hạn chót để đăng ký là 10/10/2021, hãy nhanh tay lên vì chỉ còn một vài cơ hội dành cho doanh nghiệp thực sự phù hợp.

  👉👉👉 HÃY NHANH TAY ĐĂNG KÝ THAM DỰ: bit.ly/3C7hSQ8
  📍 Danh sách các nhà cung ứng: bit.ly/3ml8Mci
  🗒 Chi tiết chương trình: bit.ly/3tBxOqx
  --------------------//
  Only 5 Days Left To Register For Online Business Matching Program!

  With the expectation to bringing up a compelling and quality program, we have been working very closely with Vietnam buyers who have needs in finding suppliers and quality products from Japan. Through detailed exchange, we understand exactly the needs of the businesses, from which we have a fundamental knowledge to choose a Japanese supplier that is suitable for business at this program. If you are a manufacturer, distributor or agent in Vietnam who are interested in a reputable supplier from Japan, hurry up to REGISTER NOW and join the MTA Vietnam 2021 x JETRO Online Business Matching program. The program will take place on 15/10/2021 from 10:00-12:00 and the deadline to attend is 10/10/2021 so hurry up because there are only a few opportunities left for the right one.

  👉👉👉 GET READY AND REGISTER HERE: bit.ly/3C7hSQ8
  📍 List of supplying companies: bit.ly/3ml8Mci
  🗒 More detail of the program: bit.ly/3tBxOqx

  #MTAVietnam2021xJETROOnlineBusinessMatching #MTAVietnam2021 #JETRO #OnlineBusinessMatching #Vietnam #Japan #ManufacturingSourcing
  ...

  Chỉ Còn 5 Ngày Để Đăng Ký Tham Gia Chương Trình Kết Nối Doanh Nghiệp!
[English below]
Để chương trình được diễn ra hiệu quả và chất lượng chúng tôi đã và đang làm việc rất sát sao với các đơn vị sản xuất tại Việt Nam có nhu cầu trong việc tìm kiếm nhà cung cấp và sản phẩm chất lượng đến từ Nhật Bản. Thông qua trao đổi chúng tôi hiểu được chính xác nhu cầu của doanh nghiệp từ đó chúng tôi có cơ sở để lựa chọn nhà cung cấp Nhật Bản phù hợp với nhu cầu của doanh nghiệp tại chương trình lần này. Nếu bạn là nhà sản xuất, đơn vị phân phối, đại lý tại Việt Nam đang quan tâm đến nhà cung cấp uy tín đến từ Nhật Bản, hãy NHANH TAY đăng ký và tham gia chương trình MTA Vietnam 2021 x JETRO Online Business Matching sẽ diễn ra vào ngày 15/10/2021 từ 10:00-12:00, hạn chót để đăng ký là 10/10/2021, hãy nhanh tay lên vì chỉ còn một vài cơ hội dành cho doanh nghiệp thực sự phù hợp.

👉👉👉 HÃY NHANH TAY ĐĂNG KÝ THAM DỰ: bit.ly/3C7hSQ8
📍 Danh sách các nhà cung ứng: bit.ly/3ml8Mci
🗒 Chi tiết chương trình: bit.ly/3tBxOqx
--------------------//
Only 5 Days Left To Register For Online Business Matching Program!

With the expectation to bringing up a compelling and quality program, we have been working very closely with Vietnam buyers who have needs in finding suppliers and quality products from Japan. Through detailed exchange, we understand exactly the needs of the businesses, from which we have a fundamental knowledge to choose a Japanese supplier that is suitable for business at this program. If you are a manufacturer, distributor or agent in Vietnam who are interested in a reputable supplier from Japan, hurry up to REGISTER NOW and join the MTA Vietnam 2021 x JETRO Online Business Matching program. The program will take place on 15/10/2021 from 10:00-12:00 and the deadline to attend is 10/10/2021 so hurry up because there are only a few opportunities left for the right one.

👉👉👉 GET READY AND REGISTER HERE: bit.ly/3C7hSQ8 
📍 List of supplying companies: bit.ly/3ml8Mci
🗒 More detail of the program: bit.ly/3tBxOqx 

#MTAVietnam2021xJETROOnlineBusinessMatching #MTAVietnam2021 #JETRO #OnlineBusinessMatching #Vietnam #Japan #ManufacturingSourcing
  2 weeks ago
  MTA VIETNAM

  SANKYO PIO-TECH, Tiên Phong Về Thiết Bị Đo Lưu Lượng Của Sản Phẩm Dạng Bột Và Dạng Hạt
  [English below]
  Sankyo Pio-tech hoạt động kinh doanh chính liên quan đến bột và chất rắn dạng khối và bùn, phát triển đồng hồ đo lưu lượng, bộ nạp liệu, hệ thống trộn, bộ điều khiển máy nghiền và bộ phân tán từ năm 1968. Đến nay, hơn 7.000 sản phẩm của công ty được sử dụng trong các nhà máy thuộc nhiều ngành công nghiệp bao gồm xi măng, sản xuất điện, nhựa, vật liệu kim loại và màu, khoáng chất, hóa chất, bột mì, dầu ăn và bia, gạo, thức ăn gia súc, thuốc men, xử lý chất thải, vật liệu tái chế, pin, v.v.

  Sankyo Pio-tech mong muốn được tiếp tục gắn bó và phát triển cùng các khách hàng Việt Nam trong ngành sản xuất – chế tạo trong thời gian tới. Nếu như bạn đang quan tâm đến các sản phẩm của Sankyo Pio-tech hãy NHANH TAY ĐĂNG KÝ bên dưới.

  MTA Vietnam 2021 x JETRO Online Business Matching sẽ diễn ra vào 15/10/2021 từ 10:00-12:00
  👉👉👉 HÃY NHANH TAY ĐĂNG KÝ THAM DỰ: bit.ly/3C7hSQ8
  📍 Danh sách các nhà cung ứng: bit.ly/3ml8Mci
  🗒 Chi tiết chương trình: bit.ly/3tBxOqx
  -----------------
  SANKYO PIO-TECH - Pioneer In Flow Measurement Equipment For Powder And Granular Products

  Sankyo Pio-tech have been doing business in field of powder and bulk solids, and slurries, developing flow meters, feeders, blending systems, mill controllers, and dispersers since 1968. Until now, more than 7,000 Sankyo’s products are being used in factories of many different industries such as cement, power generation, plastics, ferrous and nonferrous materials, minerals, chemicals, wheat flour, edible oil, beer, rice, feed, medicine, waste disposal, recycled materials, battery and so forth, contributing to factory automation for customers’ factories.

  Sankyo Pio-tech is looking forward to having a strong attachment to Vietnamese manufacturers and continuing to develop together in the near future. If you’re interested in meeting with Sankyo Pio-tech, hurry up to REGISTER below

  MTA Vietnam 2021 x JETRO Online Business Matching is taking place on 15/10/2021 from 10:00-12:00
  👉👉👉 GET READY AND REGISTER HERE: bit.ly/3C7hSQ8
  📍 List of supplying companies: bit.ly/3ml8Mci
  🗒 More detail of the program: bit.ly/3tBxOqx

  #MTAVietnam2021xJETROOnlineBusinessMatching #MTAVietnam2021 #JETRO #OnlineBusinessMatching #Vietnam #Japan #ManufacturingSourcing
  ...

  SANKYO PIO-TECH, Tiên Phong Về Thiết Bị Đo Lưu Lượng Của Sản Phẩm Dạng Bột Và Dạng Hạt
[English below]
Sankyo Pio-tech hoạt động kinh doanh chính liên quan đến bột và chất rắn dạng khối và bùn, phát triển đồng hồ đo lưu lượng, bộ nạp liệu, hệ thống trộn, bộ điều khiển máy nghiền và bộ phân tán từ năm 1968. Đến nay, hơn 7.000 sản phẩm của công ty được sử dụng trong các nhà máy thuộc nhiều ngành công nghiệp bao gồm xi măng, sản xuất điện, nhựa, vật liệu kim loại và màu, khoáng chất, hóa chất, bột mì, dầu ăn và bia, gạo, thức ăn gia súc, thuốc men, xử lý chất thải, vật liệu tái chế, pin, v.v.

Sankyo Pio-tech mong muốn được tiếp tục gắn bó và phát triển cùng các khách hàng Việt Nam trong ngành sản xuất – chế tạo trong thời gian tới. Nếu như bạn đang quan tâm đến các sản phẩm của Sankyo Pio-tech hãy NHANH TAY ĐĂNG KÝ bên dưới.

MTA Vietnam 2021 x JETRO Online Business Matching sẽ diễn ra vào 15/10/2021 từ 10:00-12:00
👉👉👉 HÃY NHANH TAY ĐĂNG KÝ THAM DỰ: bit.ly/3C7hSQ8
📍 Danh sách các nhà cung ứng: bit.ly/3ml8Mci
🗒 Chi tiết chương trình: bit.ly/3tBxOqx
-----------------
SANKYO PIO-TECH - Pioneer In Flow Measurement Equipment For Powder And Granular Products

Sankyo Pio-tech have been doing business in field of powder and bulk solids, and slurries, developing flow meters, feeders, blending systems, mill controllers, and dispersers since 1968. Until now, more than 7,000 Sankyo’s products are being used in factories of many different industries such as cement, power generation, plastics, ferrous and nonferrous materials, minerals, chemicals, wheat flour, edible oil, beer, rice, feed, medicine, waste disposal, recycled materials, battery and so forth, contributing to factory automation for customers’ factories. 

Sankyo Pio-tech is looking forward to having a strong attachment to Vietnamese manufacturers and continuing to develop together in the near future. If you’re interested in meeting with Sankyo Pio-tech, hurry up to REGISTER below

MTA Vietnam 2021 x JETRO Online Business Matching is taking place on 15/10/2021 from 10:00-12:00 
👉👉👉 GET READY AND REGISTER HERE: bit.ly/3C7hSQ8 
📍 List of supplying companies: bit.ly/3ml8Mci
🗒 More detail of the program: bit.ly/3tBxOqx 

#MTAVietnam2021xJETROOnlineBusinessMatching #MTAVietnam2021 #JETRO #OnlineBusinessMatching #Vietnam #Japan #ManufacturingSourcing
  2 weeks ago
  MTA VIETNAM

  MARUYASU KIKAI Và Các Loại Máy Móc Công Nghiệp Đa Dạng
  [English below]
  Không ngừng nghiên cứu và phát triển các loại máy móc, công nghệ và thiết bị sử dụng trong vận chuyển như hệ thống băng chuyền tiết kiệm sức lao động, thiết bị tự động hóa trong nhiều năm qua. Đến với chương trình lần này, MARUYASU KIKAI sẽ giới thiệu đến khách tham gia các dòng sản phẩm đáp ứng đầy đủ nhu cầu của khách hàng trong lĩnh vực kho vận, vận chuyển và xử lý sản phẩm trong hoạt động sản xuất.
  Chương trình sẽ diễn ra vào ngày 15/10/2021 từ 10:00-12:00 với sự góp mặt của 26 nhà cung cấp Nhật Bản và hơn 60 sản phẩm chất lượng, hãy ĐĂNG KÝ tham gia và chọn ngay nhà cung ứng phù hợp!

  👉👉👉 HÃY NHANH TAY ĐĂNG KÝ THAM DỰ: bit.ly/3C7hSQ8
  📍 Danh sách các nhà cung ứng: bit.ly/3ml8Mci
  🗒 Chi tiết chương trình: bit.ly/3tBxOqx
  -----------------
  MARUYASU KIKAI And The Diversity Of Industrial Machines

  Keep moving on researching and developing machines, technologies and equipment used in convayance such as labor-saving conveyance systems and automated equipment for many years. Coming to this program, MARUYASU KIKAI will introduce to participants lineup of products to meet various needs of the customers for logistics and material handling operations.

  The program is taking place on 15/10/2021 from 10:00-12:00 with the participation of 26 Japanese suppliers and more than 60 quality products, please REGISTER and join us to select your right suppliers!

  👉👉👉 GET READY AND REGISTER HERE: bit.ly/3C7hSQ8
  📍 List of supplying companies: bit.ly/3ml8Mci
  🗒 More detail of the program: bit.ly/3tBxOqx

  #MTAVietnam2021xJETROOnlineBusinessMatching #MTAVietnam2021 #JETRO #OnlineBusinessMatching #Vietnam #Japan #ManufacturingSourcing
  ...

  MARUYASU KIKAI Và Các Loại Máy Móc Công Nghiệp Đa Dạng
[English below]
Không ngừng nghiên cứu và phát triển các loại máy móc, công nghệ và thiết bị sử dụng trong vận chuyển như hệ thống băng chuyền tiết kiệm sức lao động, thiết bị tự động hóa trong nhiều năm qua. Đến với chương trình lần này, MARUYASU KIKAI sẽ giới thiệu đến khách tham gia các dòng sản phẩm đáp ứng đầy đủ nhu cầu của khách hàng trong lĩnh vực kho vận, vận chuyển và xử lý sản phẩm trong hoạt động sản xuất.
Chương trình sẽ diễn ra vào ngày 15/10/2021 từ 10:00-12:00 với sự góp mặt của 26 nhà cung cấp Nhật Bản và hơn 60 sản phẩm chất lượng, hãy ĐĂNG KÝ tham gia và chọn ngay nhà cung ứng phù hợp!

👉👉👉 HÃY NHANH TAY ĐĂNG KÝ THAM DỰ: bit.ly/3C7hSQ8
📍 Danh sách các nhà cung ứng: bit.ly/3ml8Mci
🗒 Chi tiết chương trình: bit.ly/3tBxOqx
-----------------
MARUYASU KIKAI And The Diversity Of Industrial Machines

Keep moving on researching and developing machines, technologies and equipment used in convayance such as labor-saving conveyance systems and automated equipment for many years. Coming to this program, MARUYASU KIKAI will introduce to participants lineup of products to meet various needs of the customers for logistics and material handling operations.

The program is taking place on 15/10/2021 from 10:00-12:00 with the participation of 26 Japanese suppliers and more than 60 quality products, please REGISTER and join us to select your right suppliers!

👉👉👉 GET READY AND REGISTER HERE: bit.ly/3C7hSQ8 
📍 List of supplying companies: bit.ly/3ml8Mci
🗒 More detail of the program: bit.ly/3tBxOqx 

#MTAVietnam2021xJETROOnlineBusinessMatching #MTAVietnam2021 #JETRO #OnlineBusinessMatching #Vietnam #Japan #ManufacturingSourcing
  3 weeks ago
  MTA VIETNAM

  Mũi Khoan, Phay, Doa Và Các Dụng Cụ Cắt Gọt Khác Từ Segawa Tool Service
  [English below]
  Với hơn 900 khách hàng ở khu vực Đông Nam Á và hơn 600 khách hàng tại Việt Nam là khách hàng của Segawa Tool Service trong các ngành như nhà sản xuất ô tô, sản xuất khuôn đúc, sản xuất phụ tùng và điện tử. Segawa Tool Service chuyên cung cấp các giải pháp về máy mài được cập nhật liên tục như mũi khoan, phay, doa và các dụng cụ cắt khác,... cùng giá cả hợp lý cho các doanh nghiệp. Segawa Tool Service mong muốn được tiếp tục gắn bó và phát triển cùng các khách hàng Việt Nam trong ngành sản xuất – chế tạo trong thời gian tới.

  MTA Vietnam 2021 x JETRO Online Business Matching sẽ diễn ra vào ngày 15/10/2021 từ 10:00-12:00 với sự góp mặt của 26 nhà cung cấp Nhật Bản cùng hơn 60 sản phẩm chất lượng, hãy ĐĂNG KÝ tham gia và chọn ngay nhà cung ứng phù hợp!

  👉👉👉 HÃY NHANH TAY ĐĂNG KÝ THAM DỰ: bit.ly/3C7hSQ8
  📍 Danh sách các nhà cung ứng: bit.ly/3ml8Mci
  🗒 Chi tiết chương trình: bit.ly/3tBxOqx
  -----------------
  Drills, Mills, Reamers and Other Cutting Tools From Segawa Tool Service

  Segawa Tool Service is in relationship with more than 900 customers in ASEAN and more than 600 customers in Vietnam which are working in car manufacturers, molding manufacturers, parts manufacturers and electric manufacturers. Segawa Tool Service specially provides updated cutting tools such as drills, mills, reamers and other cutting tools... with the reasonable prices for any business. Segawa Tool Service is looking forward to having a strong attachment to Vietnamese manufacturers and continuing to develop together in the near future.

  MTA Vietnam 2021 x JETRO Online Business Matching is taking place on 15/10/2021 from 10:00-12:00 with the participation of 26 Japanese suppliers and more than 60 quality products, REGISTER NOW and join us to select your right suppliers!

  👉👉👉 GET READY AND REGISTER HERE: bit.ly/3C7hSQ8
  📍 List of supplying companies: bit.ly/3ml8Mci
  🗒 More detail of the program: bit.ly/3tBxOqx

  #MTAVietnam2021xJETROOnlineBusinessMatching #MTAVietnam2021 #JETRO #OnlineBusinessMatching #Vietnam #Japan #ManufacturingSourcing
  ...

  Mũi Khoan, Phay, Doa Và Các Dụng Cụ Cắt Gọt Khác Từ Segawa Tool Service
[English below]
Với hơn 900 khách hàng ở khu vực Đông Nam Á và hơn 600 khách hàng tại Việt Nam là khách hàng của Segawa Tool Service trong các ngành như nhà sản xuất ô tô, sản xuất khuôn đúc, sản xuất phụ tùng và điện tử. Segawa Tool Service chuyên cung cấp các giải pháp về máy mài được cập nhật liên tục như mũi khoan, phay, doa và các dụng cụ cắt khác,... cùng giá cả hợp lý cho các doanh nghiệp. Segawa Tool Service mong muốn được tiếp tục gắn bó và phát triển cùng các khách hàng Việt Nam trong ngành sản xuất – chế tạo trong thời gian tới.

MTA Vietnam 2021 x JETRO Online Business Matching sẽ diễn ra vào ngày 15/10/2021 từ 10:00-12:00 với sự góp mặt của 26 nhà cung cấp Nhật Bản cùng hơn 60 sản phẩm chất lượng, hãy ĐĂNG KÝ tham gia và chọn ngay nhà cung ứng phù hợp!

👉👉👉 HÃY NHANH TAY ĐĂNG KÝ THAM DỰ: bit.ly/3C7hSQ8
📍 Danh sách các nhà cung ứng: bit.ly/3ml8Mci
🗒 Chi tiết chương trình: bit.ly/3tBxOqx
-----------------
Drills, Mills, Reamers and Other Cutting Tools From Segawa Tool Service 

Segawa Tool Service is in relationship with more than 900 customers in ASEAN and more than 600 customers in Vietnam which are working in car manufacturers, molding manufacturers, parts manufacturers and electric manufacturers. Segawa Tool Service specially provides updated cutting tools such as drills, mills, reamers and other cutting tools... with the reasonable prices for any business. Segawa Tool Service is looking forward to having a strong attachment to Vietnamese manufacturers and continuing to develop together in the near future.

MTA Vietnam 2021 x JETRO Online Business Matching is taking place on 15/10/2021 from 10:00-12:00 with the participation of 26 Japanese suppliers and more than 60 quality products, REGISTER NOW and join us to select your right suppliers!

👉👉👉 GET READY AND REGISTER HERE: bit.ly/3C7hSQ8 
📍 List of supplying companies: bit.ly/3ml8Mci
🗒 More detail of the program: bit.ly/3tBxOqx 

#MTAVietnam2021xJETROOnlineBusinessMatching #MTAVietnam2021 #JETRO #OnlineBusinessMatching #Vietnam #Japan #ManufacturingSourcing
  3 weeks ago
  MTA VIETNAM

  Aitec System Với Hơn 38 Năm Phát Triển Tại Nhật Bản
  [English below]
  Gắn bó lâu dài với khách hàng và nhận được nhiều bằng sáng chế cho các sản phẩm chính của mình như đèn chiếu sáng với độ sáng cao và máy chiếu tia UV, Aitec System sẽ mang đến chương trình lần này các sản phẩm có nhiều tính năng vượt trội dành cho các lĩnh vực như sản xuất phụ tùng thiết bị ô tô, xe máy; bộ phận công cụ chính xác - khuôn mẫu. Nếu như bạn quan tâm và muốn kết nối cùng AITEC hãy nhanh tay đăng ký tham gia chương trình diễn ra vào ngày 15/10/2021 từ 10:00-12:00, ngoài ra còn có sự tham gia của 25 đơn vị cung cấp khác.

  👉👉👉 HÃY NHANH TAY ĐĂNG KÝ THAM DỰ: bit.ly/3C7hSQ8
  📍 Danh sách các nhà cung ứng: bit.ly/3ml8Mci
  🗒 Chi tiết chương trình: bit.ly/3tBxOqx
  -----------------
  AITEC System With Over 38 Years Developed In Japan

  Having long-term relationships with customers and receiving many patents for its main products such as high-brightness lamps and UV handly light, AITEC System will bring to this program products with many outstanding features for fields such as automotive & auto parts manufacturing; precision engineering & supporting industries. If you are interested in AITEC and want to connect with them, hurry up to register and join us on on 15/10/2021 from 10:00-12:00, in additionally the program has the presence of other 25 Japanese suppliers.

  👉👉👉 GET READY AND REGISTER HERE: bit.ly/3C7hSQ8
  📍 List of supplying companies: bit.ly/3ml8Mci
  🗒 More detail of the program: bit.ly/3tBxOqx

  #MTAVietnam2021xJETROOnlineBusinessMatching #MTAVietnam2021 #JETRO #OnlineBusinessMatching #Vietnam #Japan #ManufacturingSourcing
  ...

  Aitec System Với Hơn 38 Năm Phát Triển Tại Nhật Bản
[English below]
Gắn bó lâu dài với khách hàng và nhận được nhiều bằng sáng chế cho các sản phẩm chính của mình như đèn chiếu sáng với độ sáng cao và máy chiếu tia UV, Aitec System sẽ mang đến chương trình lần này các sản phẩm có nhiều tính năng vượt trội dành cho các lĩnh vực như sản xuất phụ tùng thiết bị ô tô, xe máy; bộ phận công cụ chính xác - khuôn mẫu. Nếu như bạn quan tâm và muốn kết nối cùng AITEC hãy nhanh tay đăng ký tham gia chương trình diễn ra vào ngày 15/10/2021 từ 10:00-12:00, ngoài ra còn có sự tham gia của 25 đơn vị cung cấp khác.

👉👉👉 HÃY NHANH TAY ĐĂNG KÝ THAM DỰ: bit.ly/3C7hSQ8
📍 Danh sách các nhà cung ứng: bit.ly/3ml8Mci
🗒 Chi tiết chương trình: bit.ly/3tBxOqx
-----------------
AITEC System With Over 38 Years Developed In Japan

Having long-term relationships with customers and receiving many patents for its main products such as high-brightness lamps and UV handly light, AITEC System will bring to this program products with many outstanding features for fields such as automotive & auto parts manufacturing; precision engineering & supporting industries. If you are interested in AITEC and want to connect with them, hurry up to register and join us on on 15/10/2021 from 10:00-12:00, in additionally the program has the presence of other 25 Japanese suppliers.

👉👉👉 GET READY AND REGISTER HERE: bit.ly/3C7hSQ8 
📍 List of supplying companies: bit.ly/3ml8Mci
🗒 More detail of the program: bit.ly/3tBxOqx 

#MTAVietnam2021xJETROOnlineBusinessMatching #MTAVietnam2021 #JETRO #OnlineBusinessMatching #Vietnam #Japan #ManufacturingSourcing
  3 weeks ago
  MTA VIETNAM

  NAGANO TECTRON Và Công Nghệ Chuyển Đổi Màng Vượt Trội
  [English below]
  Là công ty hàng đầu chuyên sản xuất về các thiết bị đầu vào và hiển thị như bàn phím, thiết bị chuyển mạch màng, thiết bị màn hình tinh thể lỏng và máy tính bảng điều khiển cảm ứng. Đến với chương trình lần này, NAGONO TECTRON mong muốn tìm được các đối tác là nhà sản xuất và các đơn vị phân phối các sản phẩm của NAGONO TECTRON tại thị trường Việt Nam. Hãy cho chúng tôi biết nếu như bạn đang quan tâm và muốn gặp gỡ đại diện đến từ NAGONO TECTRON nhé!
  Đăng ký tham gia chương trình MTA Vietnam 2021 x JETRO Online Business Matching diễn ra vào ngày 15/10/2021 ngay để có cơ hội trao đổi trực tuyến 1-1 với các nhà cung cấp hàng đầu Nhật Bản!
  👉👉👉 HÃY NHANH TAY ĐĂNG KÝ THAM DỰ: bit.ly/3C7hSQ8
  📍 Danh sách các nhà cung ứng: bit.ly/3ml8Mci
  🗒 Chi tiết chương trình: bit.ly/3tBxOqx
  -----------------
  NAGANO TECTRON And The Production Of Membrane Switch

  Being developing and manufacturing company for keyboard and membrane switch, touch panel PC, and display devices. Coming to this program, NAGONO TECTRON hope to find partners who are manufacturers and distributors of NAGONO TECTRON products in Vietnam market. Let us know if you are interested and want to meet representative from NAGONO TECTRON!

  To meet and discuss directly in 1-1 meeting with representatives from reputable and leading Japan suppliers, quickly register for MTA Vietnam 2021 x JETRO Online Business Matching taking place on 15/10/2021 right now!

  👉👉👉 GET READY AND REGISTER HERE: bit.ly/3C7hSQ8
  📍 List of supplying companies: bit.ly/3ml8Mci
  🗒 More detail of the program: bit.ly/3tBxOqx
  #MTAVietnam2021xJETROOnlineBusinessMatching #MTAVietnam2021 #JETRO #OnlineBusinessMatching #Vietnam #Japan #ManufacturingSourcing
  ...

  NAGANO TECTRON Và Công Nghệ Chuyển Đổi Màng Vượt Trội
[English below]
Là công ty hàng đầu chuyên sản xuất về các thiết bị đầu vào và hiển thị như bàn phím, thiết bị chuyển mạch màng, thiết bị màn hình tinh thể lỏng và máy tính bảng điều khiển cảm ứng. Đến với chương trình lần này, NAGONO TECTRON mong muốn tìm được các đối tác là nhà sản xuất và các đơn vị phân phối các sản phẩm của NAGONO TECTRON tại thị trường Việt Nam. Hãy cho chúng tôi biết nếu như bạn đang quan tâm và muốn gặp gỡ đại diện đến từ NAGONO TECTRON nhé!
Đăng ký tham gia chương trình MTA Vietnam 2021 x JETRO Online Business Matching diễn ra vào ngày 15/10/2021 ngay để có cơ hội trao đổi trực tuyến 1-1 với các nhà cung cấp hàng đầu Nhật Bản!
👉👉👉 HÃY NHANH TAY ĐĂNG KÝ THAM DỰ: bit.ly/3C7hSQ8
📍 Danh sách các nhà cung ứng: bit.ly/3ml8Mci
🗒 Chi tiết chương trình: bit.ly/3tBxOqx
-----------------
NAGANO TECTRON And The Production Of Membrane Switch

Being developing and manufacturing company for keyboard and membrane switch, touch panel PC, and display devices. Coming to this program, NAGONO TECTRON hope to find partners who are manufacturers and distributors of NAGONO TECTRON products in Vietnam market. Let us know if you are interested and want to meet representative from NAGONO TECTRON!

To meet and discuss directly in 1-1 meeting with representatives from reputable and leading Japan suppliers, quickly register for MTA Vietnam 2021 x JETRO Online Business Matching taking place on 15/10/2021 right now!

👉👉👉 GET READY AND REGISTER HERE: bit.ly/3C7hSQ8 
📍 List of supplying companies: bit.ly/3ml8Mci
🗒 More detail of the program: bit.ly/3tBxOqx 
#MTAVietnam2021xJETROOnlineBusinessMatching #MTAVietnam2021 #JETRO #OnlineBusinessMatching #Vietnam #Japan #ManufacturingSourcing
  4 weeks ago
  MTA VIETNAM

  Chương Trình Lần Này Nhận Được Nhiều Sự Quan Tâm Từ Báo Giới
  Với mục đích mang đến cầu nối thương mại giữa hai nước Việt Nam và Nhật Bản, chương trình MTA Vietnam 2021 x JETRO Online Business Matching lần này nhận được sự quan tâm lớn từ cánh báo chí và công động sản xuất, cơ khí và chế tạo. 26 nhà cung cấp uy tín đến từ Nhật Bản sẽ mang đến hơn 60+ sản phẩm chất lượng bao gồm các loại máy móc, thiết bị và phụ tùng hỗ trợ cho việc sản xuất, cập nhật xu hướng phát triển với thời buổi hiện nay. Qua đây MTA Vietnam cũng xin gửi lời cảm ơn sâu sắc đến các đơn vị báo chí đã luôn quan tâm và ủng hộ các chương trình của chúng tôi. Hãy cùng MTA Vietnam đọc báo nhé:

  Báo Công Thương: bit.ly/3lDx1ls
  Báo Doanh Nhân & Đời Sống: bit.ly/3krpHKv
  Báo Dân Sinh: bit.ly/3tUG6dk

  👉👉👉 ĐĂNG KÝ THAM DỰ NGAY: bit.ly/3C7hSQ8
  📍 Danh sách các nhà cung ứng: bit.ly/3Ahltuk
  🗒 Xem chi tiết chương trình: bit.ly/3tBxOqx

  #MTAVietnam2021xJETROOnlineBusinessMatching #MTAVietnam2021 #JETRO #OnlineBusinessMatching #Vietnam #Japan #ManufacturingSourcing
  ...

  Chương Trình Lần Này Nhận Được Nhiều Sự Quan Tâm Từ Báo Giới
Với mục đích mang đến cầu nối thương mại giữa hai nước Việt Nam và Nhật Bản, chương trình MTA Vietnam 2021 x JETRO Online Business Matching lần này nhận được sự quan tâm lớn từ cánh báo chí và công động sản xuất, cơ khí và chế tạo. 26 nhà cung cấp uy tín đến từ Nhật Bản sẽ mang đến hơn 60+ sản phẩm chất lượng bao gồm các loại máy móc, thiết bị và phụ tùng hỗ trợ cho việc sản xuất, cập nhật xu hướng phát triển với thời buổi hiện nay. Qua đây MTA Vietnam cũng xin gửi lời cảm ơn sâu sắc đến các đơn vị báo chí đã luôn quan tâm và ủng hộ các chương trình của chúng tôi. Hãy cùng MTA Vietnam đọc báo nhé:

Báo Công Thương: bit.ly/3lDx1ls
Báo Doanh Nhân & Đời Sống: bit.ly/3krpHKv
Báo Dân Sinh: bit.ly/3tUG6dk

👉👉👉 ĐĂNG KÝ THAM DỰ NGAY: bit.ly/3C7hSQ8
📍 Danh sách các nhà cung ứng: bit.ly/3Ahltuk
🗒 Xem chi tiết chương trình: bit.ly/3tBxOqx

#MTAVietnam2021xJETROOnlineBusinessMatching #MTAVietnam2021 #JETRO #OnlineBusinessMatching #Vietnam #Japan #ManufacturingSourcing
  4 weeks ago
  MTA VIETNAM

  Kính gửi Quý công ty,
  Một mùa Trung thu đoàn viên nữa lại đến, Ban tổ chức triển lãm MTA Vietnam chân thành gửi lời tri ân sâu sắc đến Quý vị đã luôn theo dõi và ủng hộ chúng tôi trong suốt thời gian qua. Chúng tôi hy vọng sắp tới sẽ được tiếp tục đồng hành và mang đến những nội dung giá trị cho Quý vị.
  Mong rằng ánh sáng của đêm trăng rằm sẽ mang đến cho Quý vị và gia đình nhiều niềm vui, đoàn viên và hạnh phúc.
  Trân trọng,
  BTC MTA Vietnam
  -------------------
  Dear participants,
  It’s time for another Mid-Autumn Festival - a day for a lovely family reunion, the organiser of MTA Vietnam would like to express our sincere gratitude to all of you who have always followed and supported us during the past time. We hope to continue to accompany and bring valuable content to you in the future.
  Hope the light of the full moon will bring you and your family a lot of joy, reunion and happiness.
  Best regards,
  MTA Vietnam Organising Team
  #MTV21 #mtavietnam #manufacturing #precisionengineering #machinetools #metalworking #exhibition #conference #in2021 #vietnam
  ...

  Kính gửi Quý công ty,
Một mùa Trung thu đoàn viên nữa lại đến, Ban tổ chức triển lãm MTA Vietnam chân thành gửi lời tri ân sâu sắc đến Quý vị đã luôn theo dõi và ủng hộ chúng tôi trong suốt thời gian qua. Chúng tôi hy vọng sắp tới sẽ được tiếp tục đồng hành và mang đến những nội dung giá trị cho Quý vị.
Mong rằng ánh sáng của đêm trăng rằm sẽ mang đến cho Quý vị và gia đình nhiều niềm vui, đoàn viên và hạnh phúc.
Trân trọng,
BTC MTA Vietnam
-------------------
Dear participants,
It’s time for another Mid-Autumn Festival - a day for a lovely family reunion, the organiser of MTA Vietnam would like to express our sincere gratitude to all of you who have always followed and supported us during the past time. We hope to continue to accompany and bring valuable content to you in the future.
Hope the light of the full moon will bring you and your family a lot of joy, reunion and happiness. 
Best regards,
MTA Vietnam Organising Team
#MTV21 #mtavietnam #manufacturing #precisionengineering #machinetools #metalworking #exhibition #conference #in2021 #vietnam
  4 weeks ago
  MTA VIETNAM

  Top 6 Quyền Lợi Dành Cho Khách Tham Gia Chương trình Kết Nối Doanh Nghiệp Trực Tuyến Lần Này
  [English below]
  Được thiết kế dành riêng cho các doanh nghiệp Việt Nam đang hoạt động trong lĩnh vực sản xuất – chế tạo đang có nhu cầu tìm kiếm máy móc, thiết bị và phụ tùng được sản xuất bởi các nhà cung cấp uy tín đến từ Nhật Bản. Chương trình là cầu nối giúp cho các doanh nghiệp tham gia có thể tìm được đúng nhà cung cấp các sản phầm phù hợp, luôn phải đắn đo tìm kiếm bấy lâu nay. Chương trình sẽ diễn ra vào ngày 15/10/2021 từ 10:00-12:00 với sự góp mặt của 26 nhà cung cấp Nhật Bản và hơn 60 sản phẩm chất lượng, hãy ĐĂNG KÝ tham gia để có thể gặp gỡ cùng các nhà cung cấp và trao đổi về các sản phẩm ưu việt tại chương trình lần này.

  👉👉👉 HÃY NHANH TAY ĐĂNG KÝ THAM DỰ: bit.ly/3C7hSQ8
  📍 Danh sách các nhà cung ứng: bit.ly/3ml8Mci
  🗒 Chi tiết chương trình: bit.ly/3tBxOqx
  -----------------
  Top 6 Benefits At The Online Business Matching Program

  Exclusively designed for Vietnamese manufacturing businesses that are looking for machinery, equipment and spare parts manufactured by reputable suppliers from Japan. The program is bridging the gap to participating businesses to have a better sourcing supplier and suitable products which are always looking for. The program is taking place on 15/10/2021 from 10:00-12:00 with the participation of 26 Japanese suppliers and more than 60 quality products, please REGISTER to join us and have more discussions with the suppliers about superior products.

  👉👉👉 GET READY AND REGISTER HERE: bit.ly/3C7hSQ8
  📍 List of supplying companies: bit.ly/3ml8Mci
  🗒 More detail of the program: bit.ly/3tBxOqx

  #MTAVietnam2021xJETROOnlineBusinessMatching #MTAVietnam2021 #JETRO #OnlineBusinessMatching #Vietnam #Japan #ManufacturingSourcing
  ...

  Top 6 Quyền Lợi Dành Cho Khách Tham Gia Chương trình Kết Nối Doanh Nghiệp Trực Tuyến Lần Này
[English below]
Được thiết kế dành riêng cho các doanh nghiệp Việt Nam đang hoạt động trong lĩnh vực sản xuất – chế tạo đang có nhu cầu tìm kiếm máy móc, thiết bị và phụ tùng được sản xuất bởi các nhà cung cấp uy tín đến từ Nhật Bản. Chương trình là cầu nối giúp cho các doanh nghiệp tham gia có thể tìm được đúng nhà cung cấp các sản phầm phù hợp, luôn phải đắn đo tìm kiếm bấy lâu nay. Chương trình sẽ diễn ra vào ngày 15/10/2021 từ 10:00-12:00 với sự góp mặt của 26 nhà cung cấp Nhật Bản và hơn 60 sản phẩm chất lượng, hãy ĐĂNG KÝ tham gia để có thể gặp gỡ cùng các nhà cung cấp và trao đổi về các sản phẩm ưu việt tại chương trình lần này.

👉👉👉 HÃY NHANH TAY ĐĂNG KÝ THAM DỰ: bit.ly/3C7hSQ8
📍 Danh sách các nhà cung ứng: bit.ly/3ml8Mci
🗒 Chi tiết chương trình: bit.ly/3tBxOqx
-----------------
Top 6 Benefits At The Online Business Matching Program

Exclusively designed for Vietnamese manufacturing businesses that are looking for machinery, equipment and spare parts manufactured by reputable suppliers from Japan. The program is bridging the gap to participating businesses to have a better sourcing supplier and suitable products which are always looking for. The program is taking place on 15/10/2021 from 10:00-12:00 with the participation of 26 Japanese suppliers and more than 60 quality products, please REGISTER to join us and have more discussions with the suppliers about superior products.

👉👉👉 GET READY AND REGISTER HERE: bit.ly/3C7hSQ8
📍 List of supplying companies: bit.ly/3ml8Mci
🗒 More detail of the program: bit.ly/3tBxOqx

#MTAVietnam2021xJETROOnlineBusinessMatching #MTAVietnam2021 #JETRO #OnlineBusinessMatching #Vietnam #Japan #ManufacturingSourcing
  4 weeks ago
  MTA VIETNAM

  Hơn 60+ Loại Máy Móc & Thiết Bị Hàng Đầu Từ Các Nhà Cung Cấp Nhật Bản Uy Tín
  [English below]
  Sẽ được giới thiệu đến các cá nhân và doanh nghiệp tham dự chương trình MTA Vietnam 2021 x JETRO Online Business Matching. Đến với chương trình lần này, 26 nhà cung cấp chuyên cung ứng các sản phẩm máy móc, thiết bị và phụ tùng sẽ giới thiệu đến các đơn vị sản xuất có nhu cầu tìm kiếm các sản phẩm mới, đa dạng và tân tiến phù hợp với mục tiêu kinh doanh của doanh nghiệp. Đăng ký tham dự chương trình vào ngày 15/10/2021 từ 10:00-12:00 để có thể gặp gỡ và trao đổi về các sản phẩm ưu việt, chất lượng cùng các nhà cung cấp đến từ Nhật Bản

  👉👉👉 HÃY NHANH TAY ĐĂNG KÝ THAM DỰ: bit.ly/3C7hSQ8
  📍 Danh sách các nhà cung ứng: bit.ly/3ml8Mci
  🗒 Chi tiết chương trình: bit.ly/3tBxOqx
  -----------------
  Over 60+ Top Machinery & Equipment From Prestigious Japanese Suppliers

  Will be introduced to individuals and businesses participating in MTA Vietnam 2021 x JETRO Online Business Matching. Coming to this program, 26 suppliers of machinery, equipment and accessories will introduce to manufacturing a wide range of Japanese innovative products matching with business goals. Register to attend the program on 15/10/2021 from 10:00-12:00 to be able to meet and discuss about superior and quality products with Japanese suppliers.

  👉👉👉 GET READY AND REGISTER HERE: bit.ly/3C7hSQ8
  📍 List of supplying companies: bit.ly/3ml8Mci
  🗒 More detail of the program: bit.ly/3tBxOqx

  #MTAVietnam2021xJETROOnlineBusinessMatching #MTAVietnam2021 #JETRO #OnlineBusinessMatching #Vietnam #Japan #ManufacturingSourcing
  ...

  Hơn 60+ Loại Máy Móc & Thiết Bị Hàng Đầu Từ Các Nhà Cung Cấp Nhật Bản Uy Tín  
[English below] 
Sẽ được giới thiệu đến các cá nhân và doanh nghiệp tham dự chương trình MTA Vietnam 2021 x JETRO Online Business Matching. Đến với chương trình lần này, 26 nhà cung cấp chuyên cung ứng các sản phẩm máy móc, thiết bị và phụ tùng sẽ giới thiệu đến các đơn vị sản xuất có nhu cầu tìm kiếm các sản phẩm mới, đa dạng và tân tiến phù hợp với mục tiêu kinh doanh của doanh nghiệp. Đăng ký tham dự chương trình vào ngày 15/10/2021 từ 10:00-12:00 để có thể gặp gỡ và trao đổi về các sản phẩm ưu việt, chất lượng cùng các nhà cung cấp đến từ Nhật Bản

👉👉👉 HÃY NHANH TAY ĐĂNG KÝ THAM DỰ: bit.ly/3C7hSQ8
📍 Danh sách các nhà cung ứng: bit.ly/3ml8Mci
🗒 Chi tiết chương trình: bit.ly/3tBxOqx 
----------------- 
Over 60+ Top Machinery & Equipment From Prestigious Japanese Suppliers

Will be introduced to individuals and businesses participating in MTA Vietnam 2021 x JETRO Online Business Matching. Coming to this program, 26 suppliers of machinery, equipment and accessories will introduce to manufacturing a wide range of Japanese innovative products matching with business goals. Register to attend the program on 15/10/2021 from 10:00-12:00 to be able to meet and discuss about superior and quality products with Japanese suppliers.

👉👉👉 GET READY AND REGISTER HERE: bit.ly/3C7hSQ8 
📍 List of supplying companies: bit.ly/3ml8Mci
🗒 More detail of the program: bit.ly/3tBxOqx 

#MTAVietnam2021xJETROOnlineBusinessMatching #MTAVietnam2021 #JETRO #OnlineBusinessMatching #Vietnam #Japan #ManufacturingSourcing
  4 weeks ago
  MTA VIETNAM

  #Savethedate và Tham Gia Cùng Chúng Tôi Tại Chương Trình DIGITAL CONNECT!
  [English below]
  Khi kết nối và tìm kiếm sản phẩm không còn quá khó, chỉ với vài cú “CLICK”, người dùng dễ dàng truy cập vào hồ sơ chi tiết của các nhà cung ứng, cũng như xem qua các sản phẩm nổi bật, thông qua hình thức trò chuyện trực tiếp hoặc VIDEO CALL với nhà cung ứng ngay trên DIGITAL CONNECT, quy tụ sự tham gia của hơn 100+ nhà cung ứng uy tin với hơn 1000+ sản phẩm máy móc, thiết bị và phụ kiện, DIGITAL CONNECT hứa hẹn sẽ có sự tham gia của hơn 5000+ các cá nhân và doanh nghiệp hoạt động trong ngành sản xuất, cơ khí và chế tạo.

  Chương trình là sự kết hợp giữa hai sự kiện uy tín hàng đầu MTA Hanoi và MTA Vietnam diễn ra từ 13-15/10/2021, nhằm đáp ứng tối đa nhu cầu tìm kiếm sản phẩm, phù hợp với mục tiêu và định hướng phát triển của doanh nghiệp trong ngành.

  ⚡⚡⚡Chương trình giới hạn số lượng cá nhân tham gia. Nhanh tay ĐĂNG KÝ ngay hôm nay!
  👉Đăng ký tại đây: bit.ly/3954ob1
  📍 Chi tiết chương trình: bit.ly/3nxXN14
  ------------------------------------------------
  When Connecting And Sourcing Products Are Not A Problem

  With just a few CLICKs, users can easily access to detailed profiles of suppliers, as well as browse featured products via live chat or VIDEO CALL right on DIGITAL CONNECT, this is considered as an open platform, allowing participants to have many direct interactions with leading suppliers serving the manufacturing and engineering industries. Gathering the participation of more than 100+ trustful suppliers with more than 1000+ products of machinery, equipment and accessories, DIGITAL CONNECT promises to have the participation of more than 5000+ active individuals and businesses in the industry.

  The program will house the two established events MTA Hanoi and MTA Vietnam taking place from 13-15/10/2021 in order to maximize demand for products, in line with the development goals of manufacturing business.

  ⚡⚡⚡The event is limited to a certain number of participants so quickly REGISTER and join us!
  👉 Register here: bit.ly/3954ob1
  📍Detail of program: bit.ly/3kbxjR7
  #DigitalConnect #MTAHanoi #MTAVietnam #OnlineNetworkingPlatform #OnlineSourcingPlatform #Manufacturing #Engineeering

  fb.watch/83IW8Hn5Re/
  ...

  1 month ago
  MTA VIETNAM

  26 Nhà Cung Ứng Nhật Bản Với Nguồn Sản Phẩm Đa Dạng
  [English below]
  Khác với chương trình năm ngoái, năm nay, số lượng các công ty Nhật Bản tham gia tăng từ 17 lên 26 công ty, nhờ vậy mà các doanh nghiệp Việt Nam sẽ có dịp gặp gỡ nhiều đối tác hơn, từ đó mở rộng mạng lưới kinh doanh và tìm ra giải pháp về công nghệ tốt nhất cho doanh nghiệp mình. Chương trình MTA Vietnam 2021 x JETRO Online Business Matching sẽ diễn ra vào ngày 15/10/2021 từ 10:00-12:00 sáng trên nền tảng ZOOM, hy vọng đây sẽ lại là một câu nối giao thương bổ ích dành cho cộng đồng sản xuất - chế tạo.

  📍 Danh sách các nhà cung ứng: bit.ly/3Ahltuk
  🗒 Xem chi tiết chương trình: bit.ly/3tBxOqx
  👉👉👉 ĐĂNG KÝ THAM DỰ NGAY: bit.ly/3C7hSQ8
  ----------------------------
  26 Japanese Supplier With A Wide Range Of Products

  This year, the number of Japanese companies participating in the program increased from 17 to 26, giving Vietnamese businesses the opportunity to meet more business partnership, thereby, expanding business network and find the best technology solutions. MTA Vietnam 2021 x JETRO Online Business Matching taking place on 15/10/2021 from 10:00-12:00 on ZOOM, hopefully again it will be a useful trading program for the manufacturing community.

  📍 List of supplying companies: bit.ly/3Ahltuk
  🗒 More detail of the program: bit.ly/3tBxOqx
  👉👉👉 REGISTER HERE NOW: bit.ly/3C7hSQ8

  #MTAVietnam2021xJETROOnlineBusinessMatching #MTAVietnam2021 #JETRO #OnlineBusinessMatching #Vietnam #Japan #ManufacturingSourcing
  ...

  26 Nhà Cung Ứng Nhật Bản Với Nguồn Sản Phẩm Đa Dạng
[English below]
Khác với chương trình năm ngoái, năm nay, số lượng các công ty Nhật Bản tham gia tăng từ 17 lên 26 công ty, nhờ vậy mà các doanh nghiệp Việt Nam sẽ có dịp gặp gỡ nhiều đối tác hơn, từ đó mở rộng mạng lưới kinh doanh và tìm ra giải pháp về công nghệ tốt nhất cho doanh nghiệp mình. Chương trình MTA Vietnam 2021 x JETRO Online Business Matching sẽ diễn ra vào ngày 15/10/2021 từ 10:00-12:00 sáng trên nền tảng ZOOM, hy vọng đây sẽ lại là một câu nối giao thương bổ ích dành cho cộng đồng sản xuất - chế tạo.

📍 Danh sách các nhà cung ứng: bit.ly/3Ahltuk
🗒 Xem chi tiết chương trình: bit.ly/3tBxOqx
👉👉👉 ĐĂNG KÝ THAM DỰ NGAY: bit.ly/3C7hSQ8
----------------------------
26 Japanese Supplier With A Wide Range Of Products

This year, the number of Japanese companies participating in the program increased from 17 to 26, giving Vietnamese businesses the opportunity to meet more business partnership, thereby, expanding business network and find the best technology solutions. MTA Vietnam 2021 x JETRO Online Business Matching taking place on 15/10/2021 from 10:00-12:00 on ZOOM, hopefully again it will be a useful trading program for the manufacturing community.

📍 List of supplying companies: bit.ly/3Ahltuk
🗒 More detail of the program: bit.ly/3tBxOqx
👉👉👉 REGISTER HERE NOW: bit.ly/3C7hSQ8

#MTAVietnam2021xJETROOnlineBusinessMatching #MTAVietnam2021 #JETRO #OnlineBusinessMatching #Vietnam #Japan #ManufacturingSourcing
  1 month ago
  MTA VIETNAM

  Chương Trình Kết Nối Giao Thương Dành Cho Cộng Đồng Sản Xuất & Cơ Khí
  [English below]
  Nhận được những phản hồi tích cực từ chương trình lần trước, MTA Vietnam 2021 x JETRO Online Business Matching lần này sẽ có nhiều thay đổi tích cực và cải tiến nhằm nâng cao chất lượng cuộc họp, giúp cho các doạnh nghiệp tham dự đạt được mục tiêu tìm kiếm các sản phẩm chất lượng đến từ Nhật Bản. Đến với chương trình lần này, các nhà cung ứng Nhật Bản xem đây là cơ hội tuyệt vời để kết nối và giới thiệu các thông tin bổ ích về công nghệ và thiết bị của Nhật Bản đến các doanh nghiệp sản xuất tiềm năng tại Việt Nam

  Chương trình kết nối giao thương trực tuyến dành cho cộng đồng sản xuất - chế tạo tại Việt Nam, sẽ diễn ra vào ngày 15/10/2021 từ 10:00-12:00 sáng trên nền tảng ZOOM với 26 công ty Nhật Bản và hơn 60 sản phẩm đặc sắc.
  📍 Danh sách các nhà cung ứng: bit.ly/3nmOTnc
  🗒 Chi tiết chương trình: bit.ly/3tBxOqx

  👉👉👉 HÃY NHANH TAY ĐĂNG KÝ THAM DỰ: bit.ly/3C7hSQ8
  --------------------------
  Online Business Matching For Manufacturing & Engineering Comminity

  By receiving many positive feedback from the last program, MTA Vietnam 2021 x JETRO Online Business Matching has many changes and improvements to offer better quality meeting, helping the participating businesses achieve the goal of sourcing qualified products from Japan. Japanese suppliers take this great opportunity to connect and introduce useful information about Japanese technology and equipment to potential manufacturers in Vietnam.

  The online business matching is taking place in 15/10/2021 from 10:00-12:00 on ZOOM with 26 Japan companies ands over 60 outstanding products.

  📍 List of supplying companies: bit.ly/3nmOTnc
  🗒 More detail of the program: bit.ly/3tBxOqx

  👉👉👉 GET READY AND REGISTER HERE: bit.ly/3C7hSQ8

  #MTAVietnam2021xJETROOnlineBusinessMatching #MTAVietnam2021 #JETRO #OnlineBusinessMatching #Vietnam #Japan #ManufacturingSourcing
  ...

  Load more