MTA Vietnam is under Informa PLC Information Market Division

This site is operated by a business or businesses owned by Informa PLC and all copyright resides with them. Informa PLC’s registered office is 5 Howick Place, London SW1P 1WG. Registered in England and Wales. Number 8860726

ĐĂNG KÝ THAM QUAN TRỰC TUYẾN

Cám ơn quý vị đã quan tâm đến MTA Vietnam, triển lãm quốc tế hàng đầu về máy công cụ, cơ khí chính xác và gia công kim loại. 

Triển lãm MTA Vietnam 2023 dự kiến tổ chức tại Trung tâm Triển lãm Quốc tế SECC từ ngày 4 đến 7 tháng 07 năm 2023.

HỆ THỐNG ĐĂNG KÝ THAM QUAN TRỰC TUYẾN SẼ MỞ TRƯỚC THỜI GIAN DIỄN RA TRIỂN LÃM

Mọi thắc mắc xin liên hệ chúng tôi qua BTC Mr. Kingsley Chu:

Share this post

eBrochure

Đăng ký nhận Bản tin

    captcha
    BOOK A STAND
    ONLINE REGISTRATION
    Facebook stream
    Comments Box SVG iconsUsed for the like, share, comment, and reaction icons
    4 months ago
    MTA VIETNAM

    Hành trình 4 ngày cùng MTA Vietnam 2022 đã khép lại với vô số phản hồi tích cực và sự hài lòng đến từ khách quan triển lãm. Đây cũng là động lực để MTA Vietnam tiếp tục nâng cao trải nghiệm tốt nhất và kiến tạo thêm nhiều giá trị mới trong tương lai. Hẹn gặp bạn tại triển lãm MTA Vietnam 2023 từ ngày 04–07/07/2023 tại SECC, Quận 7, đừng bỏ lỡ nhé!
    ----//
    The journey of 4-day event with MTA Vietnam 2022 has ended with many positive feedbacks and satisfaction from visitors. It's also the motivation for MTA Vietnam to improve the best experience and create values in the future. See you at MTA Vietnam 2023 from 04–07 July 2023 at SECC, District 7, don't miss it!

    Contact MTA Vietnam
    ☎ +84 28 3622 2588
    📨 [email protected]
    🔎 Website: www.mtavietnam.com
    #MTAVietnam #MTAVietnamseries #MTAVietnam2022 #MTV2022
    ...

    Hành trình 4 ngày cùng MTA Vietnam 2022 đã khép lại với vô số phản hồi tích cực và sự hài lòng đến từ khách quan triển lãm. Đây cũng là động lực để MTA Vietnam tiếp tục nâng cao trải nghiệm tốt nhất và kiến tạo thêm nhiều giá trị mới trong tương lai. Hẹn gặp bạn tại triển lãm MTA Vietnam 2023 từ ngày 04–07/07/2023 tại SECC, Quận 7, đừng bỏ lỡ nhé! 
----//
The journey of 4-day event with MTA Vietnam 2022 has ended with many positive feedbacks and satisfaction from visitors. Its also the motivation for MTA Vietnam to improve the best experience and create values in the future. See you at MTA Vietnam 2023 from 04–07 July 2023 at SECC, District 7, dont miss it!

Contact MTA Vietnam 
☎ +84 28 3622 2588 
📨 mtavietnam@informa.com 
🔎 Website: www.mtavietnam.com  
#MTAVietnam #MTAVietnamseries #MTAVietnam2022 #MTV2022
    Load more