MTA Vietnam is under Informa PLC Information Market Division

This site is operated by a business or businesses owned by Informa PLC and all copyright resides with them. Informa PLC’s registered office is 5 Howick Place, London SW1P 1WG. Registered in England and Wales. Number 8860726

Việt Nam thu hút hơn 13,4 tỷ USD vốn FDI trong 6 tháng đầu năm

20/07/2023

Theo Tổng cục Thống kê, Việt Nam đã thu hút được tổng vốn đầu tư trực tiếp từ nước ngoài (FDI) lên đến 13,43 tỷ USD, tính từ đầu năm đến ngày 20/6, giảm 4,3% so với cùng kỳ năm ngoái.

Trong kỳ, Việt Nam có tổng cộng 1.293 dự án đăng ký mới với tổng vốn đầu tư lên đến 6,49 tỷ USD, tăng 71,9% về số dự án và tăng 31,3% về vốn so với cùng kỳ năm trước. Các dự án cấp mới chủ yếu thuộc lĩnh vực công nghiệp sản xuất, chế tạo và kinh doanh bất động sản. 

Trong khi đó, 2,93 tỷ USD, giảm 57,1% so với cùng kỳ năm ngoái, đã được bổ sung vào 632 dự án hiện có. 

Giá trị các thương vụ góp vốn, mua cổ phần tăng mạnh 76,8% lên hơn 4 tỷ USD. Trong số 57 quốc gia và vùng lãnh thổ có dự án cấp mới tại Việt Nam, Singapore là nhà đầu tư lớn nhất với 1,79 tỷ USD. Tiếp theo là Trung Quốc với 1,29 tỷ USD, Nhật Bản với 386 triệu USD. 

Trong nửa đầu năm nay, 10,02 tỷ USD vốn FDI đã được giải ngân, tăng 0,5% so với cùng kỳ năm ngoái.

Trong khi đó, Việt Nam đã đầu tư gần 320,6 triệu USD vào 21 quốc gia và vùng lãnh thổ trong giai đoạn này, giảm 7,3% so với cùng kỳ năm ngoái. Trong tổng số đó, 60 dự án mới có 147 triệu USD, giảm 51,2%, trong khi 173,7 triệu USD được bổ sung vào 16 dự án đang triển khai, tăng 3,9 lần so với cùng kỳ năm ngoái. 

Canada là quốc gia nhận nhiều vốn đầu tư nhất của Việt Nam với 150,2 triệu USD, Singapore 109 triệu USD và Lào 26,3 triệu USD./.

Nguồn: vietnamnet.vn

Share this post

Must Read

You may be interested in

30/01/2024
Nhà cung cấp của Boeing được chấp thuận xây dựng nhà máy trị giá 20 triệu USD tại Việt Nam
Một chiếc Boeing 737 Max do Hãng hàng không Air Canada điều hành. Photo bởi...
23/01/2024
Việt Nam là thị trường tiềm năng cho các doanh nghiệp sản xuất máy móc và thiết bị nông nghiệp
Ngành nông nghiệp Việt Nam đặt ra mục tiêu cơ giới hoá đồng bộ đến năm...
23/01/2024
Công nghiệp điện tử: Tận dụng cơ hội để bứt phá
Công nghiệp điện tử là ngành có vị trí then chốt trong nền kinh tế và tác...
23/01/2024
Lực đẩy cho công nghiệp chế biến chế tạo
Những bất ổn từ bên ngoài thời gian qua cho thấy phải thay đổi mô hình tăng...
11/01/2024
TPHCM thúc đẩy nghiên cứu và phát triển trí tuệ nhân tạo
UBND TPHCM vừa ban hành kế hoạch thúc đẩy nghiên cứu và phát triển trí tuệ...
11/01/2024
Xu hướng ứng dụng AI trong tự động hóa sản xuất công nghiệp
Trí tuệ nhân tạo (AI – artificial intelligence) đã và đang nhanh chóng trở...
11/01/2024
Trí tuệ nhân tạo Việt Nam kỳ vọng đến năm 2030 sẽ đóng góp 14.000 tỉ đồng
Sự phát triển của trí tuệ nhân tạo (AI) sẽ tác động tới hiệu suất và...
12/12/2023
Apple định chuyển nguồn lực phát triển iPad sang Việt Nam
Apple lần đầu tiên lên kế hoạch phân bổ nguồn lực phát triển sản phẩm...

Đăng ký nhận Bản tin

    captcha
    ĐẶT GIAN HÀNG
    ĐĂNG KÝ THAM QUAN