MTA Vietnam is under Informa PLC Information Market Division

This site is operated by a business or businesses owned by Informa PLC and all copyright resides with them. Informa PLC’s registered office is 5 Howick Place, London SW1P 1WG. Registered in England and Wales. Number 8860726

[Talkshow] “Phát Triển Sản Phẩm Ứng Dụng Công Nghệ Iot/AT – Quản Lý Dự Án R&D, Lập Chiến Lược Công Nghệ, Xây Dựng Hệ Sinh Thái Như Thế Nào?”

15/05/2023

Ngày: 05/07/2023.

Thời gian: 9h30 – 16h00.

Địa điểm: Phòng hội thảo 2, Sảnh B1, SECC.

Các sản phẩm ứng dụng iOT/AI đang trở nên phổ biến và quen thuộc không chỉ với thế giới mà còn cả với Việt Nam. Thông qua Talkshow này, MTA Vietnam 2023 muốn chia sẻ những kiến thức, kinh nghiệm thực tế từ các chuyên gia hàng đầu đến nhân sự trong ngành. Tại đây, doanh nghiệp có thể tiếp cận gần hơn với nhiều dự án iOT/ AI, hiểu được cách lập kế hoạch, thực thi và quản lý các hoạt động đưa iOT/AI vào thực tiễn cũng như xây dựng hệ sinh thái iOT/AI.

CHƯƠNG TRÌNH

Thời gian/ TimeNội dung / ContentDiễn giả / Speaker
09h00 – 09h20Ghi danh
Check-in
09h20 – 09h30Khai mạc
Opening
09h30 – 10h00Tổng quan về hệ sinh thái iOT/AI – nhìn tại Việt Nam và Thế giới
Overview of iOT/Ai eco-systems – a view on Vietnam market and the world
Ông Vũ Đăng Chu – CEO & Founder Data Insight Việt Nam
Mr. Vu Dang Chu – CEO&Founder Data Insight Viet Nam
10h00 – 10h15Tea Break
10h15 – 11h45Thảo luận mở với chuyên gia: Triển khai dự án đưa iOT/AI vào sản phẩm – những bài toán kỹ thuật, chuỗi cung ứng & quản lý dự án cần giải quyết
Open discussion with experts: Deployment of a product to bring iOT/AI to products – technical, supply chain & project management issues to be resolved
TS. Trần Anh Tuấn – Viện trưởng Viện Công nghệ MIIT – Tập đoàn Mutosi
Dr. Tran Anh Tuan – Head of the MIIT Institute of Technology – Mutosi Group

TS. Nguyễn Văn Thái – GIảng viên HCMUTE
Dr Nguyen Van Thai – Lecturer at HCMUTE

Bùi Tiến Dũng – Giám đốc dự án Vconnex
Mr. Bui Tien Dung – Project Manager of Vconnex

Ngô Trần Bảo Hiệp – CTO Tập đoàn Mutosi
Mr. Ngo Tran Bao Hiep – CTO of Mutosi Group

Vũ Đăng Chu – CEO & Founder Data Insight Việt Nam
Mr. Vu Dang Chu – CEO & Founder of Data Insight Vietnam
11h45 – 14h00Giải lao – Ăn trưa / Lunch break
14h00 – 14h30Chia sẻ 1 dự án iOT/AI thực tế đã triển khai và các điểm chính yếu
Sharing of one real field iOT/AI which has been completed and major points
TS. Trần Anh Tuấn – Viện trưởng Viện Công nghệ MIIT – Tập đoàn Mutosi
Dr. Tran Anh Tuan – Head of the MIIT Institute of Technology – Mutosi Group
14h30 – 15h00Game Quiz
15h00 – 15h30Case study quy hoạch chiến lược iOT/AI trong thực tế và những bài học đúc kết
A real field case study on strategic planning for iOT/AI and learned lessons
Bùi Tiến Dũng – Giám đốc dự án Vconnex
Mr. Bui Tien Dung – Project Chief Vconnex
15h30 – 16h00Bế mạc và tặng quà
Closing and presenting gifts
Share this post

Must Read

You may be interested in

13/09/2023
Apple hoàn tất chuyển 11 nhà máy sản xuất sang Việt Nam
Theo ông Nguyễn Thắng Vượng, Vụ thị trường châu Âu, châu Mỹ (Bộ Công...
05/09/2023
Triển vọng tích cực cho việc thu hút đầu tư nước ngoài của Việt Nam
Việc thu hút đầu tư nước ngoài của Việt Nam sẽ có triển vọng tích cực...
31/08/2023
Nền kinh tế Việt Nam dự kiến sẽ có tăng trưởng mạnh mẽ trong hai năm tới
Ngân hàng Thế giới dự báo rằng nền kinh tế Việt Nam sẽ tăng trưởng 4,7%...
16/08/2023
VinFast chính thức niêm yết trên sàn chứng khoán Mỹ
VinFast đã rung chuông ra mắt trên Nasdaq Global Select Market, chính thức trở thành...
20/07/2023
Việt Nam thu hút hơn 13,4 tỷ USD vốn FDI trong 6 tháng đầu năm
Theo Tổng cục Thống kê, Việt Nam đã thu hút được tổng vốn đầu tư trực...
20/07/2023
Quảng Ninh chào đón thêm nhiều nhà đầu tư Nhật Bản đầu tư vào ngành sản xuất, chế tạo
Trong hai tuần qua, Khu công nghiệp Sông Khoai do Tập đoàn Armata đầu tư tại Khu...
23/06/2023
Hội Thảo Chuyên Đề: Ứng Dụng Của Công Nghệ Laser Trong Ngành Cơ Khí Chính xác
Ngày: 06/07/2023 Thời gian: 14h00 – 15h40 Địa điểm: Phòng Hội thảo 1,...
20/06/2023
Hội Thảo Chuyên Đề: Công Nghệ CNC Tiên Tiến Trong Thời Đại Tự Động Hóa
Ngày: 06/07/2023 Thời gian: 09h00 – 11h00 Địa điểm: Phòng Hội thảo 2,...
19/06/2023
[Hội Thảo Quốc Tế] Nâng Tầm Công Nghệ Trước Kỉ Nguyên tự động hóa
Ngày: 04/07/2023 Thời gian: 13h30 – 16h30 Địa điểm: Phòng Hội thảo 1,...

Đăng ký nhận Bản tin

    captcha
    ĐẶT GIAN HÀNG
    ĐĂNG KÝ THAM QUAN