MTA Vietnam is under Informa PLC Information Market Division

This site is operated by a business or businesses owned by Informa PLC and all copyright resides with them. Informa PLC’s registered office is 5 Howick Place, London SW1P 1WG. Registered in England and Wales. Number 8860726

[Hội thảo] “Những đột phá mới nhất trong công nghệ in 3D dùng cho chế tạo & tương lai của ngành sản xuất bồi đắp”

15/05/2023

Ngày: 06/07/2023.

Thời gian: 9h00 – 12h00

Địa điểm: Phòng hội thảo 1, VINRA AREA, SECC.

Chương trình

Thời gian/ TimeNội dung / Content
09h00 – 09h20Ghi danh
Check-in
09h20 – 09h30Khai mạc
Opening
09h30 – 10h00Additive Manufacturing & viễn cảnh ngành sản xuất sử dụng các nhà máy in 3D. Những tiếp cận đầu tiên về Ứng dụng công nghệ iOT/AI trong ngành Additive Manufacturing
Additive Manufacturing & outlook of a manufacturing industry using 3D printing factories. Initial approaches to applications of iOT/AI technologies in Additive Manufacturing
10h00 – 10h30Công nghệ in 3D kim loại: những đột phá về kỹ thuật Vật liệu mở ra khả năng ứng dụng lớn
3D metal printing: breakthroughs in materials engineering open up new & huge application capabilities
10h30 – 10h40Tea Break
10h40 – 11h15Nhìn vào các lĩnh vực công nghiệp đã sử dụng chi tiết in 3D kim loại trong sửa chữa, thay thế & những lợi ích mang lại
A look at industrial areas where 3D printed parts have been used for repairing, replacement and their benefits
11h15 – 11h20Tổng kết
Share this post

Must Read

You may be interested in

18/05/2023
Đơn Vị Trưng Bày 2023
MTA Vietnam 2023 đã mang lại thành công vang dội trong việc kết nối những người...
15/05/2023
[Hội thảo] Đo lường trong công nghiệp
Thời gian: 05/07/2023 I 09:00 – 12:00 Địa điểm: Phòng Hội thảo 1, Khu vực...
19/04/2023
Ngành Công Thương TP. Hồ Chí Minh: Tăng cường nhiều giải pháp hỗ trợ doanh nghiệp
(TCCT) Tại buổi họp báo cung cấp thông tin định kỳ ngành Công thương TP. Hồ...
19/04/2023
VINRA – MTA VIETNAM
CHÍNH THỨC RA MẮT KHU TRƯNG BÀY TỰ ĐỘNG HÓA VÀ ROBOT TRONG KHUÔN KHỔ...
14/04/2023
Nhà sản xuất ô tô Hàn Quốc quay trở lại Việt Nam
Torres của KG Mobility được trưng bày tại triển lãm ở Hàn Quốc. Ảnh được...
14/04/2023
Cần phải có những chính sách đột phá để đạt kế hoạch 1,5 triệu doanh nghiệp vào năm 2025
Nghị quyết của Chính phủ ban hành ngày 31/3 về việc thực hiện Nghị quyết...

Đăng ký nhận Bản tin

    captcha
    ĐẶT GIAN HÀNG
    ĐĂNG KÝ THAM QUAN