MTA Vietnam is under Informa PLC Information Market Division

This site is operated by a business or businesses owned by Informa PLC and all copyright resides with them. Informa PLC’s registered office is 5 Howick Place, London SW1P 1WG. Registered in England and Wales. Number 8860726

Thành phố Hồ Chí Minh đạt được những thành tựu đáng kể trong phát triển lĩnh vực Khoa Học- Công Nghệ

14/04/2023

Thành Ủy cho biết, thành phố Hồ Chí Minh đã đạt được những thành tựu quan trọng về khoa học và công nghệ từ năm 2012 đến năm 2021, mang lại những đóng góp to lớn cho nền kinh tế địa phương.

Phó Bí thư Thành ủy TP.HCM Nguyễn Hồ Hải phát biểu tại hội nghị ngày 16/2.

Thành phố Hồ Chí Minh (VCA)– Thành phố Hồ Chí Minh đã ghi nhận những thành tựu đáng kể về khoa học và công nghệ từ năm 2012 đến năm 2021, đã mang lại những đóng góp to lớn cho nền kinh tế địa phương, Thành ủy cho biết.

Ngày 16-2, Thành ủy TP.HCM tổ chức Hội nghị tổng kết 10 năm thực hiện Nghị Quyết số 20-NQ/TW, có hiệu lực từ ngày 1 tháng 11 năm 2012 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI về việc phát triển khoa học và công nghệ theo hướng hội nhập quốc tế. Nghị quyết được ban hành nhằm phục vụ sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa.

Theo báo cáo cho biết, trong hơn 10 năm qua, đô thị phía Nam đã ứng dụng mạnh mẽ khoa học công nghệ vào quản lý hành chính công, đặc biệt là ứng dụng công nghệ thông tin trong các dịch vụ công. Trình độ công nghệ của các doanh nghiệp sản xuất công nghiệp cũng từng bước được nâng cao.

Tốc độ đổi mới công nghệ và thiết bị chung của thành phố là khoảng 18,85%/năm trong giai đoạn 2016 – 2020, tăng so với mức 15% trước năm 2016. Trong khi đó, tổng chi cho máy móc thiết bị trung bình là 20,6 nghìn tỷ đồng (870,3 triệu USD theo tỷ giá hối đoái hiện tại) hàng năm.

Điều này thể hiện ở năng suất các nhân tố tổng hợp (TFP) cao, bình quân 35,62%, khoa học và công nghệ đóng góp tới 74% vào tăng trưởng TFP. Từ năm 2011 đến năm 2021, năng suất lao động xã hội của TP.HCM cao gấp 2,7 lần và tốc độ tăng năng suất lao động cao gấp 1,7 lần so với cả nước.

Trình độ công nghệ của các doanh nghiệp sản xuất công nghiệp trên địa bàn TP.HCM trong hơn 10 năm qua đã từng bước được nâng cao. (Ảnh minh họa: VNA)

Tuy nhiên, Phó Bí thư Thành ủy Nguyễn Hồ Hải chỉ ra, phát triển khoa học công nghệ còn nhiều thách thức, chưa đáp ứng nhu cầu phát triển kinh tế – xã hội và quản lý đô thị, chưa thực sự trở thành động lực phát triển.

Thứ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ Lê Xuân Định cho biết TP.HCM là nơi có hàng ngàn công ty khởi nghiệp, chiếm khoảng một nửa tổng số tại Việt Nam. Trong khi đó, tổng mức đầu tư cho khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo cần chiếm ít nhất 2% GRDP của địa phương, nhưng ngân sách nhà nước khó có thể đảm bảo tỷ lệ này.

Vì vậy, TP.HCM cần quan tâm thu hút đầu tư từ các quỹ đầu tư mạo hiểm vào khởi nghiệp, đổi mới sáng tạo”, ông đề nghị.

Thành ủy cho biết thời gian tới, TP.HCM sẽ tập trung đổi mới hệ thống tổ chức khoa học và công nghệ, tăng cường kết nối với doanh nghiệp trong phát triển và đổi mới công nghệ. Họ cũng sẽ làm công tác đào tạo nhân lực, ưu đãi để thu hút nhân lực khoa học và công nghệ. Ủy ban có kế hoạch mở rộng hợp tác với các đối tác quốc tế, thu hút các nhà khoa học và chuyên gia công nghệ người Việt Nam ở nước ngoài./.

Theo: Vietnam Plus

Share this post

Must Read

You may be interested in

18/05/2023
Đơn Vị Trưng Bày 2023
MTA Vietnam 2023 đã mang lại thành công vang dội trong việc kết nối những người...
15/05/2023
[Hội thảo] Đo lường trong công nghiệp
Thời gian: 05/07/2023 I 09:00 – 12:00 Địa điểm: Phòng Hội thảo 1, Khu vực...
19/04/2023
Ngành Công Thương TP. Hồ Chí Minh: Tăng cường nhiều giải pháp hỗ trợ doanh nghiệp
(TCCT) Tại buổi họp báo cung cấp thông tin định kỳ ngành Công thương TP. Hồ...
19/04/2023
VINRA – MTA VIETNAM
CHÍNH THỨC RA MẮT KHU TRƯNG BÀY TỰ ĐỘNG HÓA VÀ ROBOT TRONG KHUÔN KHỔ...
14/04/2023
Nhà sản xuất ô tô Hàn Quốc quay trở lại Việt Nam
Torres của KG Mobility được trưng bày tại triển lãm ở Hàn Quốc. Ảnh được...
14/04/2023
Cần phải có những chính sách đột phá để đạt kế hoạch 1,5 triệu doanh nghiệp vào năm 2025
Nghị quyết của Chính phủ ban hành ngày 31/3 về việc thực hiện Nghị quyết...

Đăng ký nhận Bản tin

    captcha
    ĐẶT GIAN HÀNG
    ĐĂNG KÝ THAM QUAN