MTA Vietnam is under Informa PLC Information Market Division

This site is operated by a business or businesses owned by Informa PLC and all copyright resides with them. Informa PLC’s registered office is 5 Howick Place, London SW1P 1WG. Registered in England and Wales. Number 8860726

TPHCM hỗ trợ ứng dụng các giải pháp công nghệ cho ngành cơ khí – tự động hóa

13/01/2023

TPHCM hỗ trợ ứng dụng các giải pháp công nghệ cho ngành cơ khí – tự động hóa

(Thanhuytphcm.vn) – Sở Công thương TPHCM vừa có báo cáo kết quả thực hiện Chương trình hỗ trợ phát triển doanh nghiệp và sản phẩm ngành cơ khí – tự động hóa TPHCM năm 2021 – 2022.

Theo Sở Công thương TPHCM, với sự chỉ đạo quyết liệt, kịp thời của lãnh đạo UBND TP sự phối hợp chặt chẽ của các sở, ban, ngành thành viên Hội đồng phát triển ngành cơ khí TP và sự đồng thuận, ủng hộ nhiệt tình của các hội ngành nghề, doanh nghiệp, các nhà khoa học cùng các chuyên gia, quá trình xây dựng và triển khai thực hiện Chương trình hỗ trợ phát triển doanh nghiệp và sản phẩm ngành cơ khí – tự động hóa TPHCM năm 2021 – 2022 cơ bản đảm bảo tiến độ theo yêu cầu và đạt được một số kết quả nhất định.

Cụ thể, đến nay, các nhóm nhiệm vụ, giải pháp đều đã được triển khai thực hiện gồm 9 nhóm nhiệm vụ thường xuyên và 4 đề án (1 đề án đã hoàn thành và 3 đề án đang triển khai). Đồng thời, thông qua việc triển khai đồng bộ các nhóm giải pháp hỗ trợ thuộc chương trình, nhiều doanh nghiệp trong ngành đã nhanh chóng khôi phục hoạt động sau thời gian giãn cách xã hội do dịch Covid-19, tập trung nguồn lực đẩy mạnh sản xuất, kinh doanh vào các tháng cuối năm 2021. Qua đó, góp phần duy trì tốc độ tăng trưởng của ngành, chỉ số IIP ngành cơ khí lũy kế 10 tháng đầu năm 2022 ước tăng 12,27% so với cùng kỳ.

Bên cạnh đó, lãnh đạo TP và các cơ quan chuyên môn thường xuyên tổ chức gặp gỡ, đối thoại, chủ động nắm bắt tình hình hoạt động sản xuất, kinh doanh và những khó khăn, vướng mắc của doanh nghiệp ngành cơ khí – tự động hóa để kịp thời giải quyết, tháo gỡ. Đến nay, tình hình sản xuất công nghiệp TP tiếp tục khởi sắc với chỉ số IIP toàn ngành công nghiệp lũy kế 10 tháng đầu năm 2022 ước tăng 16,96% so với cùng kỳ, nhu cầu và sản lượng sản xuất đều tăng, các doanh nghiệp sản xuất công nghiệp đã hoạt động trở lại, nối lại các chuỗi cung ứng cơ bản thông suốt.

Trong năm 2023, TPHCM xây dựng và triển khai kế hoạch hỗ trợ phát triển doanh nghiệp và sản phẩm cơ khí – tự động hóa TP. Xây dựng và triển khai hiệu quả các chính sách hỗ trợ doanh nghiệp sản xuất sản phẩm thuộc danh mục nhóm sản phẩm công nghiệp chủ lực và nhóm sản phẩm công nghiệp tiềm năng của ngành cơ khí – tự động hóa TPHCM giai đoạn 2021 – 2025.

Đồng thời, tiếp tục đẩy mạnh triển khai công tác hỗ trợ đào tạo, hỗ trợ ứng dụng các giải pháp công nghệ và phát triển nguồn nhân lực cho ngành cơ khí – tự động hóa. Trong đó, tập trung tổ chức các lớp đào tạo nâng cao trình độ kỹ thuật cho các bộ thuộc doanh nghiệp ngành cơ khí – tự động hóa; tư vấn cải tiến nâng cao năng suất chất lượng và năng lực cạnh tranh cho doanh nghiệp; hỗ trợ chuyển giao công nghệ và áp dụng các hệ thống quản lý chất lượng, quản lý chuyên ngành…

Mặt khác, tăng cường triển khai các hoạt động kết nối cung cầu sản phẩm, xúc tiến thương mại và hỗ trợ phát triển thị trường cho các doanh nghiệp cơ khí – tự động hóa TP, đặc biệt doanh nghiệp có sản phẩm đạt Giải thưởng Thương hiệu Vàng TP, doanh nghiệp sản xuất sản phẩm công nghiệp hỗ trợ nhằm góp phần gia tăng tỷ lệ nội địa hóa của ngành.  

Bên cạnh đó, xây dựng và triển khai Đề án thành lập Khu công nghiệp hỗ trợ ứng dụng công nghệ cao TPHCM để phục vụ phát triển các ngành công nghiệp hỗ trợ ứng dụng công nghệ cao. Đồng thời đáp ứng nhu cầu về mặt bằng sản xuất của doanh nghiệp, trong đó có doanh nghiệp ngành cơ khí – tự động hóa.

Theo: Đảng bộ Thành phố Hồ Chí Minh

Triển lãm MTA Vietnam đóng vai trò là cầu nối giữa nền công nghiệp sản xuất quốc tế với thị trường Việt Nam. Trong bối cảnh sản xuất đang thay đổi, triển lãm MTA Vietnam đã phát triển và trở thành sự kiện chuyên ngành sản xuất lớn nhất cả nước, mang lại những giải pháp, máy móc và công nghệ sản xuất hiện đại và đa dạng cho ngành công nghiệp chế tạo.

MTA Vietnam 2023
Ngày triển lãm: 04 -07 tháng 07 năm 2023
Giờ mở cửa: 9:00 – 17:00 hàng ngày
Địa điểm tổ chức: Trung tâm Hội chợ & Triển lãm Sài Gòn (SECC), Quận 7, TP. Hồ Chí Minh, Việt Nam
Thông tin liên lạc:
Tel: +84 28 3622 2588
Email: [email protected]
Website: mtavietnam.com
Facebook: facebook.com/MTAVietnam/
Share this post

Must Read

You may be interested in

13/01/2023
TPHCM hỗ trợ ứng dụng các giải pháp công nghệ cho ngành cơ khí – tự động hóa
TPHCM hỗ trợ ứng dụng các giải pháp công nghệ cho ngành cơ khí – tự...
13/01/2023
Những cơ hội cho ngành cơ khí
Những chương trình hợp tác quốc tế đã góp phần nâng cao sức cạnh tranh và...
13/01/2023
Bình Dương sẽ là trung tâm cơ khí của vùng kinh tế trọng điểm phía Nam
Ngày 6/12, UBND tỉnh Bình Dương ban hành quyết định phê duyệt Đề án Phát...
13/01/2023
Miền Trung liên kết phát triển ngành cơ khí và công nghiệp hỗ trợ
Tỉnh Quảng Nam đang khẩn trương xây dựng “Đề án thí điểm cơ chế khuyến...
06/01/2023
Ra mắt chợ cơ khí 4.0 đầu tiên của Việt Nam
Một nền tảng số hoạt động theo mô hình “chợ cơ khí 4.0” chính...
06/01/2023
Ngành thép 2023: Được hỗ trợ bởi đầu tư công, nhưng giá và lợi nhuận sẽ hồi phục chậm
Trong báo cáo triển vọng ngành thép, Công ty chứng khoán Rồng Việt cho rằng,...
06/01/2023
Doanh nghiệp ô tô tăng sản xuất tại Việt Nam
Việc các doanh nghiệp ô tô khánh thành nhà máy sản xuất, lắp ráp, hay tăng...
06/01/2023
Xu hướng phát triển ngành cơ khí trong thời kỳ 4.0
Cơ khí là ngành mũi nhọn của nhiều quốc gia trên thế giới, trong đó có Việt...
28/10/2022
Sản xuất công nghiệp tiếp tục phục hồi, chế biến, chế tạo “giữ nhịp” tăng trưởng
Giá trị tăng thêm toàn ngành công nghiệp 9 tháng năm 2022 tăng 9,63% so với cùng...

Đăng ký nhận Bản tin

    captcha
    BOOK A STAND
    ONLINE REGISTRATION
    Facebook stream

    Error validating access token: The session has been invalidated because the user changed their password or Facebook has changed the session for security reasons.