MTA Vietnam is under Informa PLC Information Market Division

This site is operated by a business or businesses owned by Informa PLC and all copyright resides with them. Informa PLC’s registered office is 5 Howick Place, London SW1P 1WG. Registered in England and Wales. Number 8860726

Bình Dương sẽ là trung tâm cơ khí của vùng kinh tế trọng điểm phía Nam

13/01/2023

Ngày 6/12, UBND tỉnh Bình Dương ban hành quyết định phê duyệt Đề án Phát triển ngành cơ khí tỉnh Bình Dương đến năm 2025, định hướng đến năm 2030. Đây là bước ngoặt lớn, hứa hẹn vùng kinh tế trọng điểm phía Nam sẽ giảm nhập khẩu, tránh phụ thuộc dẫn đến bị động, ảnh hưởng quá trình sản xuất.

Lãnh đạo UBND tỉnh Bình Dương, cho biết mục tiêu của Đề án là phấn đấu đến năm 2030, Bình Dương trở thành một trung tâm cơ khí lớn mạnh của vùng; có khả năng sản xuất các loại máy móc thiết bị chuyên dùng hoàn thiện, sản phẩm cơ khí đạt tiêu chuẩn quốc tế, thay thế hàng nhập khẩu và phục vụ xuất khẩu; có khả năng sản xuất các sản phẩm cơ khí công nghệ cao phù hợp với xu hướng phát triển của cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư.

Cùng với đó, phát triển đội ngũ doanh nghiệp nhỏ và vừa có vốn đầu tư trong nước đủ khả năng tham gia cung ứng sản phẩm công nghiệp hỗ trợ cho các tập đoàn lớn trong và ngoài nước để tham gia vào chuỗi cung ứng toàn cầu. Hình thành và phát triển mạnh chuỗi cung ứng ngành cơ khí, liên kết phát triển giữa doanh nghiệp sản xuất sản phẩm công nghiệp hỗ trợ ngành cơ khí với doanh nghiệp sản xuất sản phẩm công nghiệp hoàn thiện, giữa ngành sản xuất máy móc thiết bị chuyên dùng hoàn thiện với các ngành công nghiệp chế biến chế tạo khác.

Bình Dương phát triển ngành cơ khí, tạo ra sản phẩm đạt chuẩn quốc tế

Theo đề án, tốc độ tăng trưởng giá trị tăng thêm ngành cơ khí giai đoạn 2021-2025 đạt bình quân 13-15%/năm, giai đoạn 2026-2030 đạt bình quân 15-17,2%/năm. Giai đoạn 2022 – 2025, xây dựng và đưa vào hoạt động một khu công nghiệp chuyên ngành cơ khí để thu hút các dự án đầu tư sản xuất sản phẩm cơ khí thuộc các tập đoàn, doanh nghiệp trong và ngoài nước. Khu công nghiệp chuyên ngành cơ khí được thành lập mới sẽ là khu công nghiệp ứng dụng công nghệ cao.

Đến năm 2025, ngành cơ khí chiếm tỷ trọng 22,8% trong cơ cấu giá trị tăng thêm ngành công nghiệp chế biến chế tạo; xây dựng ít nhất một khu công nghiệp tập trung theo mô hình liên kết ngành sản xuất các linh kiện, phụ tùng các ngành công nghiệp chế biến, chế tạo ưu tiên phát triển.

Các doanh nghiệp cơ khí tỉnh Bình Dương có khả năng cung cấp các sản phẩm cơ khí đạt tiêu chuẩn quốc tế cho ngành chế biến gỗ và sản xuất đồ gỗ, từng bước thay thế hàng nhập khẩu; hình thành một số trung tâm nghiên cứu phát triển thuộc các tập đoàn lớn trong và ngoài nước, thuộc các viện – trường.

Đến năm 2030, ngành cơ khí chiếm tỷ trọng 29,2% trong cơ cấu giá trị tăng thêm ngành công nghiệp chế biến chế tạo; ngành cơ khí tỉnh Bình Dương có khả năng sản xuất các loại máy móc thiết bị chuyên dùng hoàn thiện đạt tiêu chuẩn quốc tế phục vụ ngành công nghiệp chế biến gỗ và đồ gỗ và các ngành công nghiệp khác; sản xuất sản phẩm công nghiệp hỗ trợ ngành cơ khí, linh kiện, phụ tùng ô tô; sản xuất thiết bị điện, robot, máy in 3D…​

Trước đó, lãnh đạo UBND tỉnh Bình Dương cho biết, điểm nghẽn cố hữu mà vùng Đông Nam bộ nói chung và tỉnh Bình Dương nói riêng đang gặp phải là chưa có cơ chế đặc thù và chưa được đầu tư đúng mức để phát triển.

Do đó, Bình Dương kiến nghị Trung ương sớm hoàn thành quy hoạch Vùng làm cơ sở triển khai đầu tư hoàn thiện hạ tầng kinh tế – xã hội vùng, nhất là hạ tầng giao thông kết nối; có các chính sách để các địa phương phối hợp trong công tác đào tạo, thu hút và cung ứng lao động. Xem xét cơ chế thúc đẩy, phân bổ nguồn lực đầu tư phù hợp với điều kiện từng địa phương trong Vùng kinh tế trọng điểm, cần có cơ chế đặc thù cho Vùng trong điều tiết ngân sách. Kiến nghị Trung ương xem xét, phân bổ nguồn lực biên chế phù hợp, tương xứng với quy mô, tiềm năng phát triển của tỉnh để đáp ứng các nhu cầu phát triển hiện tại của địa phương.

Theo: Báo Tiên Phong

Triển lãm MTA Vietnam đóng vai trò là cầu nối giữa nền công nghiệp sản xuất quốc tế với thị trường Việt Nam. Trong bối cảnh sản xuất đang thay đổi, triển lãm MTA Vietnam đã phát triển và trở thành sự kiện chuyên ngành sản xuất lớn nhất cả nước, mang lại những giải pháp, máy móc và công nghệ sản xuất hiện đại và đa dạng cho ngành công nghiệp chế tạo.

MTA Vietnam 2023
Ngày triển lãm: 04 -07 tháng 07 năm 2023
Giờ mở cửa: 9:00 – 17:00 hàng ngày
Địa điểm tổ chức: Trung tâm Hội chợ & Triển lãm Sài Gòn (SECC), Quận 7, TP. Hồ Chí Minh, Việt Nam
Thông tin liên lạc:
Tel: +84 28 3622 2588
Email: [email protected]
Website: mtavietnam.com
Facebook: facebook.com/MTAVietnam/
Share this post

Must Read

You may be interested in

13/01/2023
TPHCM hỗ trợ ứng dụng các giải pháp công nghệ cho ngành cơ khí – tự động hóa
TPHCM hỗ trợ ứng dụng các giải pháp công nghệ cho ngành cơ khí – tự...
13/01/2023
Những cơ hội cho ngành cơ khí
Những chương trình hợp tác quốc tế đã góp phần nâng cao sức cạnh tranh và...
13/01/2023
Bình Dương sẽ là trung tâm cơ khí của vùng kinh tế trọng điểm phía Nam
Ngày 6/12, UBND tỉnh Bình Dương ban hành quyết định phê duyệt Đề án Phát...
13/01/2023
Miền Trung liên kết phát triển ngành cơ khí và công nghiệp hỗ trợ
Tỉnh Quảng Nam đang khẩn trương xây dựng “Đề án thí điểm cơ chế khuyến...
06/01/2023
Ra mắt chợ cơ khí 4.0 đầu tiên của Việt Nam
Một nền tảng số hoạt động theo mô hình “chợ cơ khí 4.0” chính...
06/01/2023
Ngành thép 2023: Được hỗ trợ bởi đầu tư công, nhưng giá và lợi nhuận sẽ hồi phục chậm
Trong báo cáo triển vọng ngành thép, Công ty chứng khoán Rồng Việt cho rằng,...
06/01/2023
Doanh nghiệp ô tô tăng sản xuất tại Việt Nam
Việc các doanh nghiệp ô tô khánh thành nhà máy sản xuất, lắp ráp, hay tăng...
06/01/2023
Xu hướng phát triển ngành cơ khí trong thời kỳ 4.0
Cơ khí là ngành mũi nhọn của nhiều quốc gia trên thế giới, trong đó có Việt...
28/10/2022
Sản xuất công nghiệp tiếp tục phục hồi, chế biến, chế tạo “giữ nhịp” tăng trưởng
Giá trị tăng thêm toàn ngành công nghiệp 9 tháng năm 2022 tăng 9,63% so với cùng...

Đăng ký nhận Bản tin

    captcha
    BOOK A STAND
    ONLINE REGISTRATION
    Facebook stream

    Error validating access token: The session has been invalidated because the user changed their password or Facebook has changed the session for security reasons.