MTA Vietnam is under Informa PLC Information Market Division

This site is operated by a business or businesses owned by Informa PLC and all copyright resides with them. Informa PLC’s registered office is 5 Howick Place, London SW1P 1WG. Registered in England and Wales. Number 8860726

Liên kết thúc đẩy công nghiệp hỗ trợ: Ngày càng phát huy hiệu quả

28/04/2022

Mô hình hợp tác giữa trung ương, chính quyền địa phương và doanh nghiệp (DN) lớn chung tay thúc đẩy công nghiệp hỗ trợ (CNHT) đang ngày càng phát huy hiệu quả.

Liên kết nâng cao năng suất, giảm tỷ lệ lỗi

Theo Cục Công nghiệp (Bộ Công Thương), khởi đầu vào tháng 2/2020, Bộ Công Thương, UBND tỉnh Hải Dương và Samsung Việt Nam đã ký kết Biên bản ghi nhớ hợp tác về cải tiến sản xuất và chất lượng cho các DN trên địa bàn tỉnh. Chương trình đã thực hiện tư vấn cải tiến về sản xuất và chất lượng cho 15 DN, nhận được những phản hồi tích cực của cộng đồng DN trong việc nâng cao năng suất, giảm tỷ lệ lỗi. Đồng thời, thay đổi nhận thức của cán bộ, công nhân viên tại DN trong vấn đề duy trì các hoạt động cải tiến, đáp ứng yêu cầu khắt khe của khách hàng không chỉ về giá, chất lượng, giao hàng mà còn cả về trách nhiệm với xã hội trong môi trường, an toàn lao động.

Liên kết thúc đẩy công nghiệp hỗ trợ: Ngày càng phát huy hiệu quả
Nâng cao năng lực của doanh nghiệp công nghiệp hỗ trợ

Tiếp nối những thành công của tỉnh Hải Dương, tháng 9/2020, Lễ ký kết Biên bản ghi nhớ hợp tác giữa Bộ Công Thương, UBND tỉnh Bắc Ninh và Samsung Việt Nam đã được diễn ra. Đặc biệt, Dự án hợp tác với UBND tỉnh Bắc Ninh mang tính dài hạn, định hướng phát triển bền vững cho cộng đồng DN Việt Nam trên địa bàn tỉnh với 2 nội dung chính, gồm: Chương trình tư vấn cải tiến DN và Chương trình phát triển nhà cung ứng được diễn ra trong 6 năm (từ 2020 – 2025).

Ngoài hợp tác với địa phương, Cục Công nghiệp cũng đã xây dựng Đề án “Tổ chức Chương trình đào tạo tư vấn, hỗ trợ quy trình 5S3D cho các DN CNHT ngành cơ khí, điện – điện tử”. Theo đó, Sở Công Thương Hà Nội đã phối hợp với Tập đoàn NC Network (Nhật Bản), ReedTradex (Thái Lan) hỗ trợ các DN cơ khí CNHT trên địa bàn thành phố tham gia Hội chợ chuyên ngành về CNHT, chế tạo tại Hà Nội. Ông Nguyễn Xuân Dũng – Giám đốc Công ty TNHH Trần Thành – cho biết, chương trình đã giúp DN thay đổi và đạt hiệu quả cao hơn trong sản xuất, kinh doanh. Đây là bước đệm khẳng định năng lực của công ty với các đối tác khác, mở ra nhiều cơ hội phát triển mới.

Cần phát huy vai trò địa phương

Cục Công nghiệp khẳng định, thời gian tới, mô hình hợp tác phát triển CNHT giữa trung ương, chính quyền địa phương và các DN đầu tàu cần được triển khai trong dài hạn. Về lâu dài, các địa phương có thể tham khảo, thực hiện hướng tới nâng cao năng lực của các DN CNHT, tham gia sâu vào chuỗi giá trị toàn cầu.

Trên thực tế, thông qua số liệu về vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) tại Việt Nam năm 2021, cộng đồng DN FDI tin tưởng Việt Nam vẫn là thị trường đầu tư có nhiều điểm hấp dẫn. Để rút ngắn thời gian tiếp cận trình độ sản xuất, chuỗi cung ứng toàn cầu, ngoài sự cố gắng của DN, sự hỗ trợ quyết liệt từ cơ quan trung ương, vai trò của các địa phương rất quan trọng. Tuy nhiên, phần lớn địa phương chưa xây dựng các tiêu chí, chương trình hành động cụ thể và chưa bố trí nguồn lực phù hợp để triển khai hoạt động phát triển công nghiệp trên địa bàn…

Do đó, trên cơ sở những kết quả tích cực đã đạt được trong chương trình hợp tác giữa Bộ Công Thương – UBND tỉnh Hải Dương, tỉnh Bắc Ninh và Samsung Việt Nam về cải tiến sản xuất và chất lượng cho DN trên địa bàn, Bộ Công Thương kỳ vọng, các địa phương chủ động nâng cao nhận thức, vai trò và tầm quan trọng của công nghiệp chế biến, chế tạo trong quá trình công nghiệp hóa, chuyển dịch cơ cấu kinh tế, thúc đẩy quốc gia thoát bẫy thu nhập trung bình. Đồng thời, khuyến khích các địa phương trong việc xây dựng các chính sách, chương trình phát triển CNHT nói riêng và công nghiệp nói chung.

Nguồn: Công Thương

Share this post

Must Read

You may be interested in

24/03/2023
VinFast phân phối thành công 782 xe điện trong vòng 2 tháng
Công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ VinFast, công ty con của tập đoàn Vingroup,...
19/07/2022
Thúc đẩy công nghiệp hỗ trợ tham gia ngày càng sâu vào chuỗi sản xuất toàn cầu
Theo Cục Công nghiệp, Bộ Công Thương, hiện nay cơ khí Việt Nam có thế mạnh...
21/06/2022
Hội Thảo “Công Nghệ In 3D Kim Loại: Từ Tiềm Năng Đến Hiện Thực Ứng Dụng Cho Sản Xuất Chuyên Nghiệp Tại Việt Nam”
Chủ đề đặc biệt này của công nghệ in 3D kim loại đã quy tụ những chuyên...
20/06/2022
Talkshow “Sản Xuất Mang Đẳng Cấp Thế Giới: Làm Thế Nào Để Đạt Được Điều Đó Từ Ngay Hôm Nay”
World Class Manufacturing (WCM) – nhà máy sản xuất mang đẳng cấp thế giới là...
20/06/2022
Hội Thảo “Thúc Đẩy Quá Trình Chuyển Đổi Sản Xuất Của Việt Nam Hướng Tới Sản Xuất Thông Minh”
Không năm ngoài bức tranh đẩy mạnh chuyển đổi số trên toàn thế giới, lĩnh...
20/06/2022
Talkshow “Nâng Cao Năng Lực Hợp Tác Và Huy Động Vốn Của Các Doanh Nghiệp Sản Xuất”
Bên cạnh nguồn vốn doanh nghiệp tự có thì khả năng huy động vốn (vay hoặc...
23/05/2022
Hội Thảo “Lộ Trình Giảm Thiểu 8+1 Lãng Phí Trong Vận Hành Sản Xuất”
Với mục tiêu hỗ trợ doanh nghiệp trong công tác vận hành – quản lý sản...
12/05/2022
Phát triển ngành cơ khí Việt Nam: Kiến nghị cần sớm có Luật Cơ khí
Chỉ khi được “Luật hóa” thì các ngành cơ khí chế tạo – một trong...
06/05/2022
Thúc đẩy tiết kiệm năng lượng trong các ngành công nghiệp Việt Nam
Trong hai ngày 5 và 6 tháng 5 năm 2022, tại Hà Nội, Bộ Công Thương sẽ phối hợp...
06/05/2022
Xây dựng trung tâm hỗ trợ phát triển công nghiệp: Kiến tạo động lực, thúc đẩy tăng trưởng
Thời gian qua, ngành công nghiệp Việt Nam có sự phát triển mạnh mẽ với tỷ...

Đăng ký nhận Bản tin

    captcha
    ĐẶT GIAN HÀNG
    ĐĂNG KÝ THAM QUAN