MTA Vietnam is under Informa PLC Information Market Division

This site is operated by a business or businesses owned by Informa PLC and all copyright resides with them. Informa PLC’s registered office is 5 Howick Place, London SW1P 1WG. Registered in England and Wales. Number 8860726

Kỳ vọng cho sự phát triển công nghiệp hỗ trợ Thành phố Hồ Chí Minh

21/03/2022

Theo thống kê, những năm qua, giá trị sản xuất công nghiệp TP. HCM chiếm khoảng 32,3% sản lượng công nghiệp Vùng kinh tế trọng điểm phía Nam và đóng góp khoảng 16% quy mô cả nước. Dù vậy, ngành công nghiệp hỗ trợ lại chưa phát huy, khai thác hết tiềm năng, chưa tham gia sâu vào chuỗi giá trị toàn cầu, tính liên kết giữa các doanh nghiệp chưa cao, phân bổ quỹ đất chưa phù hợp…

Với sự hỗ trợ của Chính phủ và TP. HCM, một bộ phận doanh nghiệp công nghiệp hỗ trợ đang chuyển đổi mạnh mẽ, ứng dụng công nghệ cao vào sản xuất để gia tăng giá trị sản phẩm, tăng sức cạnh tranh và tham gia sâu chuỗi cung ứng của các tập đoàn quốc tế. Thế nhưng, trên bình diện chung, ngành công nghiệp hỗ trợ của TP. HCM còn nhiều hạn chế về công nghệ, thiếu các khu phát triển công nghiệp hỗ trợ công nghệ cao với cơ sở hạ tầng kỹ thuật phù hợp nhằm tạo môi trường, điều kiện thuận lợi hơn cho doanh nghiệp phát triển.

Để trợ lực cho doanh nghiệp công nghiệp – công nghiệp hỗ trợ phát triển, TP. HCM đã triển khai nhiều giải pháp hỗ trợ như: Ban hành danh mục nhóm sản phẩm công nghiệp chủ lực và nhóm sản phẩm công nghiệp tiềm năng của thành phố và các nhóm giải pháp hỗ trợ doanh nghiệp phát triển (về mặt bằng, vốn, khoa học công nghệ, đào tạo nhân lực, xúc tiến thương mại và phát triển thương hiệu); đặc biệt, thông qua các chương trình kích cầu đầu tư, Thành phố đã huy động được các nguồn lực xã hội (vốn, nhân lực, đất đai, kỹ thuật – công nghệ) cho đầu tư phát triển các ngành công nghiệp hỗ trợ.

Lãnh đạo TP. HCM cho biết, đã chuẩn bị quỹ đất hơn 300 ha để phát triển, hình thành và đi vào hoạt động “Khu công nghiệp hỗ trợ ứng dụng công nghệ cao” trong thời gian tới; đồng thời phát triển những cụm công nghiệp hỗ trợ phù hợp tại Khu công nghiệp Hiệp Phước. Nếu hình thành được khu công nghiệp như vậy và tập hợp được các doanh nghiệp công nghệ cao vào đó thì sẽ tạo nên cộng đồng doanh nghiệp công nghiệp hỗ trợ ứng dụng công nghệ cao, làm cơ sở phát triển ngành sản xuất công nghiệp hỗ trợ lớn mạnh.

Cùng với đó, Thành phố cũng sẽ có những chính sách giúp các doanh nghiệp ưu tiên thay đổi công nghệ để trở thành doanh nghiệp dẫn đầu trong lĩnh vực sản xuất công nghiệp hỗ trợ và sản xuất ứng dụng công nghệ cao; nghiên cứu thêm cơ chế, chính sách về đất đai, thuế, hải quan, thủ tục, kích cầu… để có thể hỗ trợ doanh nghiệp các khoản vay lớn nhằm đầu tư máy móc, thiết bị phục vụ thiết kế, sản xuất ra sản phẩm công nghệ cao, tạo nội lực cho doanh nghiệp chuyển đổi công nghệ kết hợp mở rộng quy mô sản xuất, góp phần hình thành mạng lưới các nhà sản xuất công nghiệp hỗ trợ Việt Nam có năng lực cạnh tranh, từng bước tham gia chuỗi cung ứng toàn cầu, xứng tầm với vai trò trung tâm kinh tế của TP. HCM.

Có thể thấy, ngành công nghiệp hỗ trợ TP. HCM hiện còn chưa đáp ứng được nhu cầu sản xuất nội địa. Bởi vậy, việc hình thành khu công nghiệp hỗ trợ công nghệ cao, đang được kỳ vọng sẽ tạo bước đột phá cho ngành công nghiệp này phát triển trong thời gian tới.

Theo Tạp chí cơ khí

Share this post

Must Read

You may be interested in

30/01/2024
Nhà cung cấp của Boeing được chấp thuận xây dựng nhà máy trị giá 20 triệu USD tại Việt Nam
Một chiếc Boeing 737 Max do Hãng hàng không Air Canada điều hành. Photo bởi...
23/01/2024
Việt Nam là thị trường tiềm năng cho các doanh nghiệp sản xuất máy móc và thiết bị nông nghiệp
Ngành nông nghiệp Việt Nam đặt ra mục tiêu cơ giới hoá đồng bộ đến năm...
23/01/2024
Công nghiệp điện tử: Tận dụng cơ hội để bứt phá
Công nghiệp điện tử là ngành có vị trí then chốt trong nền kinh tế và tác...
23/01/2024
Lực đẩy cho công nghiệp chế biến chế tạo
Những bất ổn từ bên ngoài thời gian qua cho thấy phải thay đổi mô hình tăng...
11/01/2024
TPHCM thúc đẩy nghiên cứu và phát triển trí tuệ nhân tạo
UBND TPHCM vừa ban hành kế hoạch thúc đẩy nghiên cứu và phát triển trí tuệ...
11/01/2024
Xu hướng ứng dụng AI trong tự động hóa sản xuất công nghiệp
Trí tuệ nhân tạo (AI – artificial intelligence) đã và đang nhanh chóng trở...
11/01/2024
Trí tuệ nhân tạo Việt Nam kỳ vọng đến năm 2030 sẽ đóng góp 14.000 tỉ đồng
Sự phát triển của trí tuệ nhân tạo (AI) sẽ tác động tới hiệu suất và...
12/12/2023
Apple định chuyển nguồn lực phát triển iPad sang Việt Nam
Apple lần đầu tiên lên kế hoạch phân bổ nguồn lực phát triển sản phẩm...

Đăng ký nhận Bản tin

    captcha
    ĐẶT GIAN HÀNG
    ĐĂNG KÝ THAM QUAN