MTA Vietnam is under Informa PLC Information Market Division

This site is operated by a business or businesses owned by Informa PLC and all copyright resides with them. Informa PLC’s registered office is 5 Howick Place, London SW1P 1WG. Registered in England and Wales. Number 8860726

Kỳ vọng cho sự phát triển công nghiệp hỗ trợ Thành phố Hồ Chí Minh

21/03/2022

Theo thống kê, những năm qua, giá trị sản xuất công nghiệp TP. HCM chiếm khoảng 32,3% sản lượng công nghiệp Vùng kinh tế trọng điểm phía Nam và đóng góp khoảng 16% quy mô cả nước. Dù vậy, ngành công nghiệp hỗ trợ lại chưa phát huy, khai thác hết tiềm năng, chưa tham gia sâu vào chuỗi giá trị toàn cầu, tính liên kết giữa các doanh nghiệp chưa cao, phân bổ quỹ đất chưa phù hợp…

Với sự hỗ trợ của Chính phủ và TP. HCM, một bộ phận doanh nghiệp công nghiệp hỗ trợ đang chuyển đổi mạnh mẽ, ứng dụng công nghệ cao vào sản xuất để gia tăng giá trị sản phẩm, tăng sức cạnh tranh và tham gia sâu chuỗi cung ứng của các tập đoàn quốc tế. Thế nhưng, trên bình diện chung, ngành công nghiệp hỗ trợ của TP. HCM còn nhiều hạn chế về công nghệ, thiếu các khu phát triển công nghiệp hỗ trợ công nghệ cao với cơ sở hạ tầng kỹ thuật phù hợp nhằm tạo môi trường, điều kiện thuận lợi hơn cho doanh nghiệp phát triển.

Để trợ lực cho doanh nghiệp công nghiệp – công nghiệp hỗ trợ phát triển, TP. HCM đã triển khai nhiều giải pháp hỗ trợ như: Ban hành danh mục nhóm sản phẩm công nghiệp chủ lực và nhóm sản phẩm công nghiệp tiềm năng của thành phố và các nhóm giải pháp hỗ trợ doanh nghiệp phát triển (về mặt bằng, vốn, khoa học công nghệ, đào tạo nhân lực, xúc tiến thương mại và phát triển thương hiệu); đặc biệt, thông qua các chương trình kích cầu đầu tư, Thành phố đã huy động được các nguồn lực xã hội (vốn, nhân lực, đất đai, kỹ thuật – công nghệ) cho đầu tư phát triển các ngành công nghiệp hỗ trợ.

Lãnh đạo TP. HCM cho biết, đã chuẩn bị quỹ đất hơn 300 ha để phát triển, hình thành và đi vào hoạt động “Khu công nghiệp hỗ trợ ứng dụng công nghệ cao” trong thời gian tới; đồng thời phát triển những cụm công nghiệp hỗ trợ phù hợp tại Khu công nghiệp Hiệp Phước. Nếu hình thành được khu công nghiệp như vậy và tập hợp được các doanh nghiệp công nghệ cao vào đó thì sẽ tạo nên cộng đồng doanh nghiệp công nghiệp hỗ trợ ứng dụng công nghệ cao, làm cơ sở phát triển ngành sản xuất công nghiệp hỗ trợ lớn mạnh.

Cùng với đó, Thành phố cũng sẽ có những chính sách giúp các doanh nghiệp ưu tiên thay đổi công nghệ để trở thành doanh nghiệp dẫn đầu trong lĩnh vực sản xuất công nghiệp hỗ trợ và sản xuất ứng dụng công nghệ cao; nghiên cứu thêm cơ chế, chính sách về đất đai, thuế, hải quan, thủ tục, kích cầu… để có thể hỗ trợ doanh nghiệp các khoản vay lớn nhằm đầu tư máy móc, thiết bị phục vụ thiết kế, sản xuất ra sản phẩm công nghệ cao, tạo nội lực cho doanh nghiệp chuyển đổi công nghệ kết hợp mở rộng quy mô sản xuất, góp phần hình thành mạng lưới các nhà sản xuất công nghiệp hỗ trợ Việt Nam có năng lực cạnh tranh, từng bước tham gia chuỗi cung ứng toàn cầu, xứng tầm với vai trò trung tâm kinh tế của TP. HCM.

Có thể thấy, ngành công nghiệp hỗ trợ TP. HCM hiện còn chưa đáp ứng được nhu cầu sản xuất nội địa. Bởi vậy, việc hình thành khu công nghiệp hỗ trợ công nghệ cao, đang được kỳ vọng sẽ tạo bước đột phá cho ngành công nghiệp này phát triển trong thời gian tới.

Theo Tạp chí cơ khí

Share this post

Must Read

You may be interested in

13/01/2023
TPHCM hỗ trợ ứng dụng các giải pháp công nghệ cho ngành cơ khí – tự động hóa
TPHCM hỗ trợ ứng dụng các giải pháp công nghệ cho ngành cơ khí – tự...
13/01/2023
Những cơ hội cho ngành cơ khí
Những chương trình hợp tác quốc tế đã góp phần nâng cao sức cạnh tranh và...
13/01/2023
Bình Dương sẽ là trung tâm cơ khí của vùng kinh tế trọng điểm phía Nam
Ngày 6/12, UBND tỉnh Bình Dương ban hành quyết định phê duyệt Đề án Phát...
13/01/2023
Miền Trung liên kết phát triển ngành cơ khí và công nghiệp hỗ trợ
Tỉnh Quảng Nam đang khẩn trương xây dựng “Đề án thí điểm cơ chế khuyến...
06/01/2023
Ra mắt chợ cơ khí 4.0 đầu tiên của Việt Nam
Một nền tảng số hoạt động theo mô hình “chợ cơ khí 4.0” chính...
06/01/2023
Ngành thép 2023: Được hỗ trợ bởi đầu tư công, nhưng giá và lợi nhuận sẽ hồi phục chậm
Trong báo cáo triển vọng ngành thép, Công ty chứng khoán Rồng Việt cho rằng,...
06/01/2023
Doanh nghiệp ô tô tăng sản xuất tại Việt Nam
Việc các doanh nghiệp ô tô khánh thành nhà máy sản xuất, lắp ráp, hay tăng...
06/01/2023
Xu hướng phát triển ngành cơ khí trong thời kỳ 4.0
Cơ khí là ngành mũi nhọn của nhiều quốc gia trên thế giới, trong đó có Việt...
28/10/2022
Sản xuất công nghiệp tiếp tục phục hồi, chế biến, chế tạo “giữ nhịp” tăng trưởng
Giá trị tăng thêm toàn ngành công nghiệp 9 tháng năm 2022 tăng 9,63% so với cùng...

Đăng ký nhận Bản tin

    captcha
    BOOK A STAND
    ONLINE REGISTRATION
    Facebook stream

    Error validating access token: The session has been invalidated because the user changed their password or Facebook has changed the session for security reasons.