MTA Vietnam is under Informa PLC Information Market Division

This site is operated by a business or businesses owned by Informa PLC and all copyright resides with them. Informa PLC’s registered office is 5 Howick Place, London SW1P 1WG. Registered in England and Wales. Number 8860726

Khảo Sát Của JETRO Cho Thấy 55.3% Doanh Nghiệp Nhật Bản Có Kế Hoạch Mở Rộng Hoạt Động Tại Việt Nam

22/02/2022

Khoảng 55.3% doanh nghiệp Nhật Bản muốn mở rộng hoạt động trong vòng một đến hai năm tới tại Việt Nam, tăng 8.5 điểm phần trăm so với năm trước, đứng đầu ASEAN.

Thông tin này được công bố trong cuộc khảo sát của Tổ chức Ngoại thương Nhật Bản (JETRO) về đầu tư của Nhật Bản vào Châu Á và Châu Đại Dương năm 2021. Có 702 công ty tại Việt Nam trả lời, trong tổng số 1,883 cuộc khảo sát được gửi đi.

Theo đó, tỷ lệ các doanh nghiệp Nhật Bản đang hoạt động tại Việt Nam dự báo có lãi trong hoạt động kinh doanh năm ngoái là 54.3%, tăng 4.7 điểm phần trăm so với năm 2020.

Trong khi đó, 56.2% doanh nghiệp được khảo sát trả lời “cải thiện” về triển vọng lợi nhuận kinh doanh năm 2022 so với năm 2021.

Số lượng các doanh nghiệp Nhật Bản đầu tư và hoạt động tại Việt Nam cho biết lợi nhuận của họ được cải thiện đạt 31.4%, tăng so với cuộc khảo sát cuối cùng vào năm 2020.

Đối với ngành sản xuất, tỷ trọng doanh nghiệp báo lãi là 57.5%; trong khi lĩnh vực phi sản xuất là 51.5%.

Về sức hấp dẫn và lợi thế của môi trường đầu tư của Việt Nam, 69.3% doanh nghiệp Nhật Bản cho rằng Việt Nam có khả năng thị trường và tiềm năng phát triển, tăng 3 điểm phần trăm so với năm trước.

Khoảng 61.4% doanh nghiệp cho biết Việt Nam có tình hình chính trị và xã hội ổn định trong khi 56.9% đánh giá là quốc gia Đông Nam Á có giá nhân công rẻ.

Theo Baochinhphu.vn

Share this post

Must Read

You may be interested in

20/07/2022
Khám Phá Hội Thảo “Chuyển Đổi Số: Giảm Thiểu Lãng Phí Công Nghệ” Vừa Qua
Trao đổi về làn sóng chuyển đổi số tại triển lãm MTA Vietnam 2022, Hội thảo...
20/07/2022
Trải Nghiệm Tại Talkshow “Sản Xuất Mang Đẳng Cấp Thế Giới: Làm Thế Nào Để Đạt Được Điều Đó Từ Ngay Hôm Nay”
Tiếp nối chuỗi sự kiện tại triển lãm quốc tế thường niên MTA Vietnam, vào...
20/07/2022
Bên Trong Hội Thảo “Thúc Đẩy Quá Trình Chuyển Đổi Sản Xuất Của Việt Nam Hướng Tới Sản Xuất Thông Minh” Vừa Qua
Tại triển lãm MTA Vietnam 2022 ngày 07/07/2022, buổi Hội thảo “Thúc đẩy quá...
20/07/2022
Nhìn Lại Talkshow “Nâng Cao Năng Lực Hợp Tác Và Huy Động Vốn Của Các Doanh Nghiệp Sản Xuất” Vừa Qua
Mở màn cho chuỗi sự kiện tại MTA Vietnam 2022, buổi Talkshow “Nâng cao năng lực...
19/07/2022
Thúc đẩy công nghiệp hỗ trợ tham gia ngày càng sâu vào chuỗi sản xuất toàn cầu
Theo Cục Công nghiệp, Bộ Công Thương, hiện nay cơ khí Việt Nam có thế mạnh...
21/06/2022
Hội Thảo “Công Nghệ In 3D Kim Loại: Từ Tiềm Năng Đến Hiện Thực Ứng Dụng Cho Sản Xuất Chuyên Nghiệp Tại Việt Nam”
Chủ đề đặc biệt này của công nghệ in 3D kim loại đã quy tụ những chuyên...
20/06/2022
Talkshow “Sản Xuất Mang Đẳng Cấp Thế Giới: Làm Thế Nào Để Đạt Được Điều Đó Từ Ngay Hôm Nay”
World Class Manufacturing (WCM) – nhà máy sản xuất mang đẳng cấp thế giới là...
20/06/2022
Hội Thảo “Thúc Đẩy Quá Trình Chuyển Đổi Sản Xuất Của Việt Nam Hướng Tới Sản Xuất Thông Minh”
Không năm ngoài bức tranh đẩy mạnh chuyển đổi số trên toàn thế giới, lĩnh...
20/06/2022
Talkshow “Nâng Cao Năng Lực Hợp Tác Và Huy Động Vốn Của Các Doanh Nghiệp Sản Xuất”
Bên cạnh nguồn vốn doanh nghiệp tự có thì khả năng huy động vốn (vay hoặc...

Đăng ký nhận Bản tin

    captcha
    BOOK A STAND
    ONLINE REGISTRATION
    Facebook stream

    Error validating access token: The session has been invalidated because the user changed their password or Facebook has changed the session for security reasons.