MTA Vietnam is under Informa PLC Information Market Division

This site is operated by a business or businesses owned by Informa PLC and all copyright resides with them. Informa PLC’s registered office is 5 Howick Place, London SW1P 1WG. Registered in England and Wales. Number 8860726

Tháng 12-2021, thu hút đầu tư FDI hơn 108 triệu USD

11/01/2022

Theo Ban Quản lý các khu công nghiệp Đồng Nai, trong tháng 12-2021, các khu công nghiệp của tỉnh thu hút vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) đạt hơn 108 triệu USD.

Trong đó, có 3 dự án đầu tư mới với tổng vốn đăng ký 12,5 triệu USD và 13 dự án điều chỉnh tăng vốn thêm hơn 96 triệu USD. Như vậy, trong năm 2021, các khu công nghiệp của Đồng Nai đã thu hút vốn FDI hơn 1,26 tỷ USD, đạt hơn 172% so với kế hoạch năm. Các dự án FDI đa số đầu tư vào lĩnh vực tỉnh đang ưu tiên mời gọi là công nghiệp hỗ trợ cho ngành dệt may, giày dép, sản xuất linh kiện điện tử, thiết bị máy móc.

Tính đến đầu năm 2022, các khu công nghiệp của Đồng Nai đã thu hút được 1.376 dự án FDI đến từ 43 quốc gia, vùng lãnh thổ với tổng vốn đăng ký gần 27,6 tỷ USD. Các doanh nghiệp FDI cũng đã tiến hành giải ngân nguồn vốn đầu tư gần 21,6 tỷ USD, đạt trên 78% so với nguồn vốn đăng ký.

Theo BaoDongNai

Share this post

Must Read

You may be interested in

24/03/2023
VinFast phân phối thành công 782 xe điện trong vòng 2 tháng
Công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ VinFast, công ty con của tập đoàn Vingroup,...
20/07/2022
Khám Phá Hội Thảo “Chuyển Đổi Số: Giảm Thiểu Lãng Phí Công Nghệ” Vừa Qua
Trao đổi về làn sóng chuyển đổi số tại triển lãm MTA Vietnam 2022, Hội thảo...
20/07/2022
Trải Nghiệm Tại Talkshow “Sản Xuất Mang Đẳng Cấp Thế Giới: Làm Thế Nào Để Đạt Được Điều Đó Từ Ngay Hôm Nay”
Tiếp nối chuỗi sự kiện tại triển lãm quốc tế thường niên MTA Vietnam, vào...
20/07/2022
Nhìn Lại Talkshow “Nâng Cao Năng Lực Hợp Tác Và Huy Động Vốn Của Các Doanh Nghiệp Sản Xuất” Vừa Qua
Mở màn cho chuỗi sự kiện tại MTA Vietnam 2022, buổi Talkshow “Nâng cao năng lực...
19/07/2022
Thúc đẩy công nghiệp hỗ trợ tham gia ngày càng sâu vào chuỗi sản xuất toàn cầu
Theo Cục Công nghiệp, Bộ Công Thương, hiện nay cơ khí Việt Nam có thế mạnh...
21/06/2022
Hội Thảo “Công Nghệ In 3D Kim Loại: Từ Tiềm Năng Đến Hiện Thực Ứng Dụng Cho Sản Xuất Chuyên Nghiệp Tại Việt Nam”
Chủ đề đặc biệt này của công nghệ in 3D kim loại đã quy tụ những chuyên...
20/06/2022
Talkshow “Sản Xuất Mang Đẳng Cấp Thế Giới: Làm Thế Nào Để Đạt Được Điều Đó Từ Ngay Hôm Nay”
World Class Manufacturing (WCM) – nhà máy sản xuất mang đẳng cấp thế giới là...
20/06/2022
Hội Thảo “Thúc Đẩy Quá Trình Chuyển Đổi Sản Xuất Của Việt Nam Hướng Tới Sản Xuất Thông Minh”
Không năm ngoài bức tranh đẩy mạnh chuyển đổi số trên toàn thế giới, lĩnh...

Đăng ký nhận Bản tin

    captcha
    ĐẶT GIAN HÀNG
    ĐĂNG KÝ THAM QUAN