MTA Vietnam is under Informa PLC Information Market Division

This site is operated by a business or businesses owned by Informa PLC and all copyright resides with them. Informa PLC’s registered office is 5 Howick Place, London SW1P 1WG. Registered in England and Wales. Number 8860726

XUẤT KHẨU THÉP NỘI ĐỊA TĂNG ĐỘT BIẾN

21/05/2021


Xuất khẩu thép và tiêu thụ nội địa tăng 40% và 68% trong 4 tháng đầu năm 2021.
Theo số liệu của Hiệp hội Thép Việt Nam (VSA), xuất khẩu đạt 2,1 triệu tấn và nội địa đạt 9,84 triệu tấn.

Ảnh: hoaphat.com.vn

Sản lượng thép tăng 38% so với cùng kỳ năm ngoái lên 10,48 triệu tấn, đủ để đáp ứng nhu cầu, nhưng giá vẫn tăng 40-50%, mà Bộ Xây dựng cho là “bất thường”.

Bộ Công Thương nói việc tăng giá này do nhập khẩu quặng sắt và thép thô đắt hơn sau khi giá toàn cầu tăng kể từ tháng Tư.

Theo dữ liệu của VSA, giá quặng đạt 189,9 USD / tấn vào đầu tháng 5, tăng 12% so với đầu tháng 4, trong khi giá thép cuộn cán nóng tăng 16% lên 925 USD / tấn.

VSA kỳ vọng giá thép sẽ tiếp tục tăng trong tháng này do giá đầu vào tăng mạnh.

Bộ Công Thương cho biết sẽ khuyến nghị Chính phủ tạm thời hạn chế xuất khẩu các sản phẩm đang có nhu cầu cao trong nước để giữ giá ổn định và tăng sản lượng thép.

By Anh Minh_Vnexpress.

Share this post

Must Read

You may be interested in

13/01/2023
TPHCM hỗ trợ ứng dụng các giải pháp công nghệ cho ngành cơ khí – tự động hóa
TPHCM hỗ trợ ứng dụng các giải pháp công nghệ cho ngành cơ khí – tự...
13/01/2023
Những cơ hội cho ngành cơ khí
Những chương trình hợp tác quốc tế đã góp phần nâng cao sức cạnh tranh và...
13/01/2023
Bình Dương sẽ là trung tâm cơ khí của vùng kinh tế trọng điểm phía Nam
Ngày 6/12, UBND tỉnh Bình Dương ban hành quyết định phê duyệt Đề án Phát...
13/01/2023
Miền Trung liên kết phát triển ngành cơ khí và công nghiệp hỗ trợ
Tỉnh Quảng Nam đang khẩn trương xây dựng “Đề án thí điểm cơ chế khuyến...
06/01/2023
Ra mắt chợ cơ khí 4.0 đầu tiên của Việt Nam
Một nền tảng số hoạt động theo mô hình “chợ cơ khí 4.0” chính...
06/01/2023
Ngành thép 2023: Được hỗ trợ bởi đầu tư công, nhưng giá và lợi nhuận sẽ hồi phục chậm
Trong báo cáo triển vọng ngành thép, Công ty chứng khoán Rồng Việt cho rằng,...
06/01/2023
Doanh nghiệp ô tô tăng sản xuất tại Việt Nam
Việc các doanh nghiệp ô tô khánh thành nhà máy sản xuất, lắp ráp, hay tăng...
06/01/2023
Xu hướng phát triển ngành cơ khí trong thời kỳ 4.0
Cơ khí là ngành mũi nhọn của nhiều quốc gia trên thế giới, trong đó có Việt...
28/10/2022
Sản xuất công nghiệp tiếp tục phục hồi, chế biến, chế tạo “giữ nhịp” tăng trưởng
Giá trị tăng thêm toàn ngành công nghiệp 9 tháng năm 2022 tăng 9,63% so với cùng...

Đăng ký nhận Bản tin

    captcha
    BOOK A STAND
    ONLINE REGISTRATION
    Facebook stream

    Error validating access token: The session has been invalidated because the user changed their password or Facebook has changed the session for security reasons.