Informa

2-5/7/2019

S.E.C.C

District 7, HCMC, Vietnam

 

 
Liên Hệ
LIÊN HỆ BAN TỔ CHỨC MTA VIETNAM 2019

1. ĐĂNG KÝ GIAN HÀNG

UBM International Sales Office, Asia
Mr. William Lim & Ms. Carolyn Lee(Asia)
Tel: +65 6233 6688
Email: [email protected]

 

Vietnam
Ms. Sally Nguyen

Tel:+ +84 28 3622 2588
Email: [email protected]

 

UBM International Sales Office  
Ms. Léonie Brooker (Rest of the World) 
Tel: +44 (0) 207 560 4311
Email: [email protected]

 

2. QUẢNG BÁ TRIỂN LÃM & CHƯƠNG TRÌNH THAM QUAN

Ms. Celine Dong (Phương Thảo)
ĐT: +84 28 3622 2588
Email: [email protected]

 

3. QUAN HỆ BÁO CHÍ

Ms. Daphne (Hạnh Di)
ĐT: +84 28 3622 2588
Email: d[email protected]

 

4. DÀN DỰNG & HẬU CẦN

Ms. Tracy Nguyen (Ngọc Thúy)
Tel: +84 28 3622 2588
Email: [email protected]

 

5. HỢP TÁC & TÀI TRỢ

Đơn vị trưng bày:

Ms. Sally Nguyen
ĐT:  +84 28 3622 2588
Email: [email protected] 

Không là đơn vị trưng bày

Ms. Celine Dong (Phương Thảo)
ĐT:  +84 28 3622 2588
Email: [email protected]

 

6. ĐỊA CHỈ LIÊN LẠC

INFORMA MARKETS VIETNAM

Lầu 10, Toà nhà Hà Phan

17-17A-19, Tôn Thất Tùng, Quận 1, TP. HCM, Việt Nam

ĐT:  +84 28 3622 2588

Fax: +84 28 3622 2527

 

UBM INTERNATIONAL SALES OFFICE

16th Floor, 240 Blackfriars Road
London SE1 8BF
Tel: +44 (0)20 7560 4311
Email: [email protected]
Website: www.allworldexhibitions.com

 

UBM INTERNATIONAL SALES OFFICE, ASIA

10 Kallang Avenue, #09-15 Aperia Tower 2 Singapore, 339510     
Tel: +65 6233 6688
Fax: +65 6233 6633
Email: [email protected]