Informa

07-10/7/2021

S.E.C.C

District 7, HCMC, Vietnam

 

 

Đăng Kí Gian Hàng

GIAN ĐẤT TRỐNG

500+ SGD/M2

GIAN TIÊU CHUẨN

590+ SGD/M2

Vui lòng nhấp vào đây để xem Chính sách về Quyền riêng tư của UBM VES

Các trường đánh dấu * và | là bắt buộc

Đăng Ký Gian Hàng
Thông tin liên lạc
Trial Version, Powered By DNNSmart