Informa

07-10/7/2021

S.E.C.C

District 7, HCMC, Vietnam

 

 

PMI tháng 10 đạt 51.8 điểm, tiếp tục quá trình phục hồi

PMI tháng 10 đạt 51.8 điểm, tiếp tục quá trình phục hồi

Chỉ số Nhà Quản trị Mua hàng (Purchasing Managers’ Index - PMI) của Việt Nam đạt 51.8 điểm trong tháng 10, giảm nhẹ từ mức 52.2 điểm của tháng 9 nhưng vẫn cho thấy sự cải thiện của "sức khỏe" lĩnh vực sản xuất. Các điều kiện kinh doanh đến nay đã cải thiện 2 tháng liên tiếp.

Cải thiện điều kiện hoạt động được ghi nhận trong lĩnh vực hàng hóa tiêu dùng và hàng hóa trung gian. Trong khi đó, các công ty hàng hóa đầu tư cơ bản ghi nhận suy giảm khi cả sản lượng và số lượng đơn đặt hàng mới đều tiếp tục giảm.

Các số liệu thống kê chưa đầy đủ cho thấy, thành công trong việc kiểm soát sự bùng nổ của Covid-19 tại Việt Nam đã giúp nhu cầu khách hàng phục hồi.

Kết quả là, số lượng đơn đặt hàng mới tăng mạnh tháng thứ hai liên tiếp, từ đó sản lượng tăng theo ở mức độ tương ứng.

Trong khi đó, số lượng đơn đặt hàng xuất khẩu mới không thay đổi vì nhu cầu ở các thị trường mà virus tiếp tục hoành hành, điển hình là châu Âu, còn yếu kém.

Yêu cầu sản xuất cao hơn khuyến khích các nhà sản xuất tuyển thêm nhân viên trong tháng 10. Việc làm tăng lần đầu tiên kể từ tháng 1, mặc dù tốc độ tăng nhẹ khi công suất vẫn có dấu hiệu dư thừa. Lượng công việc tồn đọng tiếp tục giảm.

Các số liệu thống kê chưa đầy đủ cho thấy, thành công trong việc kiểm soát sự bùng nổ của Covid-19 tại Việt Nam đã giúp nhu cầu khách hàng phục hồi.

Kết quả là, số lượng đơn đặt hàng mới tăng mạnh tháng thứ hai liên tiếp, từ đó sản lượng tăng theo ở mức độ tương ứng.

Trong khi đó, số lượng đơn đặt hàng xuất khẩu mới không thay đổi vì nhu cầu ở các thị trường mà virus tiếp tục hoành hành, điển hình là châu Âu, còn yếu kém.

Yêu cầu sản xuất cao hơn khuyến khích các nhà sản xuất tuyển thêm nhân viên trong tháng 10. Việc làm tăng lần đầu tiên kể từ tháng 1, mặc dù tốc độ tăng nhẹ khi công suất vẫn có dấu hiệu dư thừa. Lượng công việc tồn đọng tiếp tục giảm.

 

Yêu cầu về sản lượng cao hơn cũng làm cho hoạt động mua hàng tăng tháng thứ hai liên tiếp, mặc dù tồn kho hàng mua đã giảm khi hàng hóa đầu vào được sử dụng để phục vụ tăng sản lượng.

Tồn kho thành phẩm cũng giảm vào đầu quý cuối năm. Đại dịch Covid-19 tiếp tục gây khó khăn cho chuỗi cung ứng trong tháng 10. Thời gian giao hàng của nhà cung cấp bị kéo dài thành mức cao hơn tháng 9. Cùng với những ảnh hưởng trực tiếp của đại dịch, tình trạng khan hiếm nguyên vật liệu và điều kiện thời tiết bất lợi được cho là góp phần làm chậm giao hàng.

Tình trạng khan hiếm nguyên vật liệu làm gia tăng chi phí khi giá cả đầu vào tăng với tốc độ nhanh nhất kể từ tháng 8/2018. Việc chuyển gánh nặng chi phí sang cho khách hàng làm giá bán hàng tăng tháng thứ hai liên tiếp. Tuy nhiên, mức tăng là nhẹ và chỉ thay đổi một chút so với tháng trước. Khách hàng yêu cầu giảm giá và áp lực cạnh tranh đã hạn chế khả năng tăng giá bán của các công ty.

Các công ty nói chung tự tin sản lượng sẽ tăng trong năm tới với tâm lý lạc quan là virus sẽ vẫn được kiểm soát. Dự báo số lượng đơn đặt hàng mới tăng sẽ hỗ trợ tăng sản lượng. Tuy nhiên, tâm lý kinh doanh giảm một chút so với tháng trước và nằm ở mức thấp hơn trung bình của lịch sử chỉ số.

Nguồn: Thời Báo Kinh Doanh