Informa

07-10/7/2021

S.E.C.C

District 7, HCMC, Vietnam

 

 

10 tháng năm 2020 xuất siêu kỷ lục 18.72 tỷ USD

10 tháng năm 2020 xuất siêu kỷ lục 18.72 tỷ USD

Tổng kim ngạch xuất, nhập khẩu hàng hóa 10 tháng năm 2020 ước tính đạt 439.82 tỷ USD, tăng 2.6% so với cùng kỳ năm trước, trong đó xuất khẩu đạt 229.27 tỷ USD, tăng 4.7%; nhập khẩu đạt 210.55 tỷ USD, tăng 0.4%. Cán cân thương mại hàng hóa 10 tháng năm 2020 ước tính xuất siêu kỷ lục 18.72 tỷ USD.

10 tháng năm 2020, cán cân thương mại hàng hóa ước tính xuất siêu kỷ lục 18.72 tỷ USD

 Data: GSO. Chart: Ngoc Mai. 

Mặc dù dịch Covid-19 ngày càng diễn biến phức tạp trên thế giới nhưng hoạt động xuất, nhập khẩu hàng hóa của Việt Nam vẫn tiếp tục giữ mức tăng dương.

Xuất khẩu hàng hóa

Kim ngạch xuất khẩu hàng hóa tháng 10/2020 ước tính đạt 26.7 tỷ USD, giảm 1.7% so với tháng trước và tăng 9.9% so với cùng kỳ năm trước. Tính chung 10 tháng năm 2020, kim ngạch xuất khẩu hàng hóa ước tính đạt 229.27 tỷ USD, tăng 4.7% so với cùng kỳ năm trước.

Trong 10 tháng có 31 mặt hàng đạt kim ngạch xuất khẩu trên 1 tỷ USD, chiếm 91.8% tổng kim ngạch xuất khẩu (trong đó có 5 mặt hàng xuất khẩu trên 10 tỷ USD, chiếm 59.9%), cụ thể: Điện thoại và linh kiện có kim ngạch xuất khẩu lớn nhất, đạt 42 tỷ USD, chiếm 18.3% tổng kim ngạch xuất khẩu, giảm 4.5% so với cùng kỳ năm trước; điện tử, máy tính và linh kiện đạt 36.2 tỷ USD, tăng 24.3%; hàng dệt may đạt 24.8 tỷ USD, giảm 9.3%; máy móc thiết bị, dụng cụ phụ tùng đạt 21 tỷ USD, tăng 42%; giày dép đạt 13.4 tỷ USD, giảm 9.9%; gỗ và sản phẩm gỗ đạt 9.6 tỷ USD, tăng 12.4%; phương tiện vận tải và phụ tùng đạt 7.3 tỷ USD, tăng 3%; thủy sản đạt 6.9 tỷ USD, giảm 2.5%.

Bên cạnh đó, kim ngạch xuất khẩu 10 tháng của hầu hết các mặt hàng nông sản đều giảm so với cùng kỳ năm trước: Rau quả đạt 2.7 tỷ USD, giảm 12.5%; hạt điều đạt 2.6 tỷ USD, giảm 3.4% (lượng tăng 11.5%); cà phê đạt 2.3 tỷ USD, giảm 0.7% (lượng giảm 1.3%); cao su đạt 1.7 tỷ USD, giảm 4.2% (lượng tăng 0.8%); hạt tiêu đạt 537 triệu USD, giảm 15.2% (lượng giảm 4.6%); chè đạt 179 triệu USD, giảm 5.6% (lượng tăng 2.4%). Riêng sản phẩm gạo đạt 2.6 tỷ USD, tăng 8.2% (lượng giảm 4%).

Về cơ cấu nhóm hàng xuất khẩu 10 tháng, nhóm hàng công nghiệp nặng và khoáng sản ước tính đạt 123.8 tỷ USD, tăng 8.4% so với cùng kỳ năm trước, chiếm 54% tổng kim ngạch xuất khẩu hàng hóa (tăng 1.8 điểm phần trăm so với cùng kỳ năm trước). Nhóm hàng công nghiệp nhẹ và tiểu thủ công nghiệp ước tính đạt 81.8 tỷ USD, tăng 1.5% và chiếm 35.7% (giảm 1.1 điểm phần trăm). Nhóm hàng nông, lâm sản đạt 16.8 tỷ USD, giảm 1.5% và chiếm 7.3% (giảm 0.5 điểm phần trăm). Nhóm hàng thủy sản đạt 6.9 tỷ USD, giảm 2.5% và chiếm 3% (giảm 0.2 điểm phần trăm).

Về thị trường hàng hóa xuất khẩu, Mỹ là thị trường xuất khẩu lớn nhất của Việt Nam trong 10 tháng với kim ngạch đạt 62.3 tỷ USD, tăng 24% so với cùng kỳ năm trước. Tiếp đến là Trung Quốc đạt 37.6 tỷ USD, tăng 14%. Thị trường EU đạt 28.9 tỷ USD, giảm 3%. Thị trường ASEAN đạt 18.9 tỷ USD, giảm 11.6%. Hàn Quốc đạt 16.3 tỷ USD, giảm 2.6%. Nhật Bản đạt 15.6 tỷ USD, giảm 7%.

Vietnam's trade turnover is likely to reach US$439.82 billion in the January – October period. Photo: Pham Hung. 

Nhập khẩu hàng hóa

Kim ngạch nhập khẩu hàng hóa tháng 10/2020 ước tính đạt 24.5 tỷ USD, tăng 1.2% so với tháng trước và tăng 10.1% so với cùng kỳ năm trước. Tính chung 10 tháng năm 2020, kim ngạch nhập khẩu hàng hóa ước tính đạt 210.55 tỷ USD, tăng 0.4% so với cùng kỳ năm trước.

Trong 10 tháng năm 2020 có 34 mặt hàng đạt kim ngạch nhập khẩu trên 1 tỷ USD, chiếm 89.4% tổng kim ngạch nhập khẩu, trong đó điện tử, máy tính và linh kiện đạt 51.3 tỷ USD (chiếm 24.4% tổng kim ngạch nhập khẩu), tăng 20.2% so với cùng kỳ năm trước; máy móc thiết bị, dụng cụ phụ tùng đạt 29.8 tỷ USD, giảm 0.6%; điện thoại và linh kiện đạt 12.6 tỷ USD, tăng 4%; vải đạt 9.5 tỷ USD, giảm 13%; sắt thép đạt 6.7 tỷ USD, giảm 17%; chất dẻo đạt 6.7 tỷ USD, giảm 10.7%; sản phẩm chất dẻo đạt 5.9 tỷ USD, tăng 9.6%; kim loại thường đạt 4.8 tỷ USD, giảm 8.9%; ô tô đạt 4.8 tỷ USD, giảm 21.5%; sản phẩm hóa chất đạt 4.6 tỷ USD, tăng 3.3%; nguyên phụ liệu dệt, may, giày dép đạt 4.4 tỷ USD, giảm 10.9%; hóa chất đạt 4 tỷ USD, giảm 6%.

Về cơ cấu hàng hóa nhập khẩu 10 tháng năm 2020, nhóm hàng tư liệu sản xuất ước tính đạt 194.93 tỷ USD, giảm 0.02% so với cùng kỳ năm trước và chiếm 92.6% tổng kim ngạch nhập khẩu; nhóm hàng tiêu dùng ước tính đạt 15.62 tỷ USD, tăng 6.5% và chiếm 7.4%.

Về thị trường hàng hóa nhập khẩu trong 10 tháng, Trung Quốc là thị trường nhập khẩu lớn nhất của Việt Nam với kim ngạch ước tính đạt 65.8 tỷ USD, tăng 6.2% so với cùng kỳ năm trước; Hàn Quốc đạt 37.4 tỷ USD, giảm 5.3%; thị trường ASEAN đạt 24.4 tỷ USD, giảm 8.5%; Nhật Bản đạt 16.5 tỷ USD, tăng 2.5%; thị trường EU đạt 11.8 tỷ USD, tăng 4.2%; Mỹ đạt 11.6 tỷ USD, giảm 2.4%.

Cán cân thương mại hàng hóa thực hiện tháng 9/2020 xuất siêu 3 tỷ USD; 9 tháng xuất siêu 16.52 tỷ USD; tháng Mười ước tính xuất siêu 2.2 tỷ USD. Tính chung 10 tháng năm 2020, cán cân thương mại hàng hóa ước tính xuất siêu kỷ lục 18.72 tỷ USD.

Theo: Nhật Quang-VN Investing