Informa

2-5/7/2019

S.E.C.C

District 7, HCMC, Vietnam

 

 
Đăng kí báo chí

ĐĂNG KÝ BÁO CHÍ

Đăng ký báo chí tại MTA VIETNAM 2019 (MTV19) chỉ dành cho bộ phận biên tập từ các cơ quan thông tấn báo chí chính thức. Đối tượng khách mời sẽ được quyết định bởi Ban Tổ chức. Vui lòng email hồ sơ đăng ký đến địa chỉ [email protected] (cô Hạnh Di) để đăng ký tham dự triển lãm.

Khách mời báo chí chỉ bao gồm bộ phận biên tập và xuất bản của các báo. Bộ phận biên tập ở đây bao gồm biên tập viên, nhà báo, soạn giả, phóng viên, nhà xuất bản, thợ chụp ảnh và quay phim. Các cơ quan báo chí được mời phải là các tạp chí uy tín, nhà xuất bản thương mại, tòa báo, đài phát thanh và các cổng thông tin trực tuyến.

Nhân viên của các cơ quan báo chí đến tham dự nhưng không chịu trách nhiệm biên tập sẽ không đăng ký nhận thẻ báo chí. Những đối tượng này bao gồm giám đốc nghệ thuật, giám đốc khu vực, tổng giám đốc, thiết kế đồ họa, giám đốc, đại diện marketing, nhà phân tích, giám đốc điều hành, bộ phận PR, đại diện kinh doanh và phó chủ tịch.

Nếu quý vị không phải nhà báo nhưng là khách chuyên ngành và có nhu cầu tham quan triển lãm, vui lòng bấm vào đây để biết thông tin đăng ký.

Ban Tổ chức có quyền từ chối vào cửa đối với những khách không xác minh được quyền hạn báo chí của mình.

Để biết thêm thông tin, vui lòng liên hệ

Trần Hạnh Di

Public Relations & Conference Executive

UBM - VES

Tel: (+84) 8 3930 7618 (Ext: 120)

Cellphone: (+84) 906 706 257

Email: [email protected]