Tải Tài Liệu Đặt Gian Hàng

Nhấp ĐÂY để tải Tài Liệu Đặt Gian Hàng MTA Vietnam2017

THỐNG KÊ TRIỂN LÃM MTA VIETNAM2016 
 11000 m2 diện tích trưng bày 416  Đơn vị trưng bày| Từ 24 quốc gia /  lãnh thổ  9969 Khách tham quan | Từ 24 quốc gia /  lãnh thổ 13 Nhóm gian hàng quốc tế