Đặt Gian Hàng

GIAN HÀNG ĐẤT TRỐNG
GIAN TIÊU CHUẨN
Giá thường:  475 SGD/m2
 
Giá thường: 555 SGD/m2
 

Trưng bày. Vui lòng gửi cho tôi báo giá thuê gian hàng
Tham gia nhóm gian hàng từ quốc gia của tôi. Vui lòng gửi thông tin chi tiết
Gian hàng đất trống
Gian hàng tiêu chuẩn

THỐNG KÊ TRIỂN LÃM MTA VIETNAM2016 
 11000 m2 diện tích trưng bày 416  Đơn vị trưng bày| Từ 24 quốc gia /  lãnh thổ  9969 Khách tham quan | Từ 24 quốc gia /  lãnh thổ 13 Nhóm gian hàng quốc tế