Thông Tin Cập Nhật MTV17

MTA VIETNAM2017 - Cập Nhật Triển Lãm. Nhấp vào đây để coi bản trực tuyển đầy đủ

THỐNG KÊ TRIỂN LÃM MTA VIETNAM2017 
 12,000 m2 diện tích trưng bày 429  Đơn vị trưng bày| Từ 22 quốc gia /  lãnh thổ  10,398 Khách tham quan | Từ 30 quốc gia /  lãnh thổ 11 Nhóm gian hàng quốc tế