Cập Nhật Triển Lãm MTV17

MTA VIETNAM2017 - Thông Tin Cập Nhật. Nhấp vào hình ảnh bên dưới để coi bản trực tuyến.

 

THỐNG KÊ TRIỂN LÃM MTA VIETNAM2017 
 12,000 m2 diện tích trưng bày 429  Đơn vị trưng bày| Từ 22 quốc gia /  lãnh thổ  10,398 Khách tham quan | Từ 30 quốc gia /  lãnh thổ 11 Nhóm gian hàng quốc tế